VR kasvaa Ruotsissa – ostaa kaukoliikenneoperaattori MTR Express (Sweden) AB:n

VR-Yhtymä Oyj ostaa MTR Nordic AB:n ruotsalaisen tytäryhtiön MTR Express (Sweden) AB:n (MTRX) kaukoliikennetoiminnan. VR on toiminut Ruotsissa vuodesta 2022 lähtien. Yrityskaupan myötä yhtiön toiminta laajenee Ruotsin matkustajaliikenteessä alueellisesta ostoliikenteestä kaukoliikenteeseen. Kaupan toteutuminen edellyttää Ruotsin kilpailuviranomaisen hyväksyntää, jota odotetaan toukokuun loppuun mennessä.

MTRX on toiminut Tukholman ja Göteborgin välillä markkinaehtoisessa open access-kaukoliikenteessä vuodesta 2015 alkaen. MTRX ajaa 18 junavuoroa päivittäin ja sen markkinaosuus reitillä on noin 30 prosenttia. Yhtiö operoi kuudella Stadler FLIRT -junalla.  MTRX:ssä työskentelee noin 120 työntekijää ja yhtiön pääkonttori on Tukholmassa. MTRX:n liikevaihto vuonna 2022 oli noin 350 MSEK ja liiketoiminta on kannattavaa. Kaupan toteutuessa MTRX tulee osaksi VR:n kaukoliikennettä.

Ruotsin markkinaehtoinen kaukoliikenne on houkutteleva markkina ja noin tuplasti Suomen kokoinen. Myös raideliikenteen liikennemuoto-osuus on kaksinkertainen Suomeen verrattuna. MTRX toimii itsenäisenä yksikkönä, jossa asiakaskokemus ja henkilöstön työtyytyväisyys ovat korkealla tasolla. Yritys toimii haastajana kilpaillulla markkinalla ja on myös palkittu innovatiivisuudestaan – uskon, että yhdessä voimme luoda entistä parempia palveluja pohjoismaalaisille junamatkustajille. Tämä kauppa vahvistaa kilpailukykyämme sekä Ruotsissa että Suomessa,” sanoo VR:n toimitusjohtaja Elisa Markula.

Odotamme innolla tätä uutta vaihetta MTRX:n matkalla – ja olemme ylpeitä Ruotsin siitä rautatieliikenteen kehityksestä, jota olemme kiihdyttäneet MTRX:n asiakaslähtöisyyden ja innovaatiokyvyn kautta. VR on vahva ja luotettava alan asiantuntija, joka hakee kasvua kaukoliikenteessä – tämä antaa MTRX:lle loistavan mahdollisuuden jatkaa ympäristöystävällisen junaliikenteen kasvattamista kaukoliikennemarkkinalla." sanoo Caroline Åstrand, MTR Nordicin toimitusjohtaja.

Kasvua Ruotsista

VR tähtää yrityskaupalla strategiansa mukaiseen kannattavaan kasvuun. Samalla haetaan kokemusta kilpaillulta kaukoliikennemarkkinalta, vahvistetaan yhtiön kilpailukykyä edelleen ja valmistaudutaan kiristyvään raidekilpailuun Suomessa. Ruotsi on yksi edelläkävijämaista, jossa on jo syntynyt kilpailua sekä markkinaehtoiseen open access-, että ostoliikenteeseen. Ruotsin markkinalla toimii useita paikallisia ja kansainvälisiä raideliikenteen operaattoreita.
VR:n toiminta laajentui Ruotsiin 1.7.2022  Arriva Sverige Ab:n oston myötä. Julkisesti tuettuun ja kilpailutettuun ostoliikenteeseen keskittyvä VR City Traffic Sweden osallistuu aktiivisesti maan alueellisiin joukkoliikennekilpailutuksiin. Noin 40 prosenttia VR:n liikevaihdosta tulee julkisesti kilpailutetusta ostoliikenteestä Suomessa ja Ruotsissa. VR operoi junaliikenteen lisäksi kilpailutettua raitiovaunu- ja linja-autoliikennettä molemmissa maissa.

Yrityskaupalla ei ole vaikutusta VR:n Suomen liiketoimintaan. Kaupan toteutuminen edellyttää Ruotsin kilpailuviranomaisen hyväksyntää, jota odotetaan toukokuun loppuun mennessä.


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu