VR-konserni siirtää junakaluston kunnossapitoa Joensuusta Pieksämäelle

Pääosa Joensuun varikolla nykyään tehtävistä vetureiden ja kiskobussien huoltotöistä siirretään 1.9.2011 alkaen Pieksämäelle. Osa töistä siirtyy Kouvolaan. Joensuuhun jäävät kaluston jokapäiväiseen käytettävyyteen liittyvät huollot kuten tankkaus, vessojen tyhjennys, vesisäiliöiden täyttö, kaluston sulatus, pienet määräaikaishuollot sekä korjaukset, joilla taataan kaluston turvallisuus- ja liikennekelpoisuus. Joensuuhun jää myös valmiudet raivata rautatiekalustoa sekä korjata kalustoa linjalla. Muutosten myötä Joensuun varikon työvoimatarve vähenee nykyisestä 35:stä kahteentoista. Uudelleenjärjestelyissä pyritään hyödyntämään mahdollisimman paljon eläkkeelle siirtymistä. VR-konserni tukee Joensuusta vapautuvan henkilöstön sijoittumista muihin kunnossapidon työpisteisiin tai muihin tehtäviin yhtiön sisällä. Henkilöillä on myös oikeus muutosturvaan kuten tuettuun työnhakuun. Uudistukset parantavat kaluston luotettavuutta Muutokset Joensuun varikolla ovat osa laajempaa junakaluston kunnossapidon uudistustyötä. Kunnossapidon toimipisteverkosto kokonaisuutena järjestetään uudelleen, toimipisteisiin ja niiden laitteisiin investoidaan, työprosesseja, työntekijöiden osaamista ja johtamista kehitetään. Tavoitteena on keskittää kunnossapitoa nykyistä suurempiin yksiköihin. Uudistuksella parannetaan junakaluston käyttövarmuutta ja sitä kautta matkustaja- ja tavaraliikenteen asiakastyytyväisyyttä. Hanke kestää vuoden 2015 loppuun asti, mutta pääpaino on vuosissa 2011–2013. Kunnossapitoverkoston uudistamisen tavoitteena on säästää noin 20 miljoonaa euroa vuodessa. Henkilöstövaikutukset tarkentuvat hankkeen edetessä. Henkilöstömuutoksissa pyritään hyödyntämään samaan aikaan tapahtuvaa runsasta eläkkeelle siirtymistä. Vuosina 2011–2015 junakaluston kunnossapidosta on jäämässä eläkkeelle noin 300 henkilöä. Kaikkiaan kunnossapidon eri toiminnoissa työskentelee noin 1400 henkilöä.

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu