VR-konsernin tulos pysyi tyydyttävänä

VR-konsernin liikevoitto kasvoi vuoden toisella kvartaalilla. VR-konsernille kertyi liikevoittoa vuoden toiselta neljännekseltä 13,0 miljoonaa euroa (8,2) ja vuoden alusta -9,2 miljoonaa euroa (-14,8). VR-konsernin tulos toisella kvartaalilla oli 11,1 (5,7) miljoonaa euroa ja vuoden alusta -5,8 (-11,3) miljoonaa euroa. Liikevoiton kasvuun vaikuttivat merkittävästi lisääntynyt liikevaihto sekä keventynyt kustannusrakenne. Viennin ja kulutuksen elpyminen näkyi etenkin tavaraliikenteen kuljetusmäärissä. VR-konsernin toimitusjohtaja Mikael Aro pitää toisen vuosineljänneksen positiivista tulosta samoin kuin alkuvuoden tulosta tyydyttävänä. – Syksyllä 2009 aloitettu muutosohjelma etenee suunnitellusti. Sen vaikutuksia kustannusrakenteeseen on jo nähtävissä. Vaikka tulosparannus viime vuoteen nähden on ollut merkittävä, kannattavuus ei ole vielä tyydyttävällä tasolla. Kannattavuuden parantamiseksi muutosohjelman jatkaminen on välttämätöntä. Kvartaalilla saatiin myös neuvoteltua hyvässä yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen kanssa uudet pitkäaikaiset työehtosopimukset, jotka tukevat muutosohjelmaa, Mikael Aro toteaa. Konsernin koko alkuvuoden yhteenlaskettua tulosta rasittavat noin 11 miljoonan euron ylimääräiset kulut, jotka johtuvat ankarasta talvesta ja 4.1.2010 tapahtuneesta ratapihaonnettomuudesta. Toisella kvartaalilla junaliikennettä haittasivat pitkän ja kylmän talven aiheuttamat ennätykselliset routavauriot, jotka kohdistuivat pääasiassa pohjoisen rataosuuksille. Lisäksi junaliikenteeseen vaikuttivat merkittävästi paikallisjunan suistuminen Helsingin ratapihalla sekä Rekolassa rataverkon sähkölaitteisiin tehty tahallinen ilkivalta. Toimitusjohtaja Aro sanoo olevansa erittäin huolestunut lisääntyneestä ratoihin kohdistuneesta ilkivallasta. Henkilöliikenteessä bussiliikenne kasvaa Henkilöliikenteen matkustajamäärät juna- ja autoliikenteessä kasvoivat kvartaalilla 5,5 % edellisvuoteen verrattuna. Vuoden toisella neljänneksellä VR-konsernin juna- ja linja-autoliikenteessä tehtiin noin 21 miljoonaa matkaa, joista junalla 16 miljoonaa. Henkilöliikenteen matkustajamäärien kasvu tulee pääosin linja-autoliikenteestä, jossa VR-konserniin kuuluva Pohjolan Liikenne on kilpailutuksissa voittanut useita linjoja pääkaupunkiseudulla. Kvartaalilla solmittiin sopimus Transtech Oy:n kanssa 40 kaksikerroksisen InterCity-matkustajavaunun toimituksesta. Vaunut toimitetaan vuosina 2011–2012. Vaunujen hankinta liittyy helmikuussa tehtyyn päätökseen 150 miljoonan euron investoinneista henkilöliikenteen junakalustoon. Logistiikan kasvu jatkui toisella kvartaalilla – muutosohjelman vaikutukset näkyvissä Konsernin logistiikkadivisioonan kuljetusmäärät kasvoivat merkittävästi vuoden toisella neljänneksellä, ja kasvun odotetaan pysyvän nykyisellä tasolla. Kuljetetuissa tonneissa oli toisella kvartaalilla kasvua 23,4 % edellisvuoteen verrattuna. Vuoden alusta kuljetettuja tonneja kertyi 21,0 miljoonaa. Logistiikan myönteiseen tuloskehitykseen vaikutti kuljetusmäärien kasvun lisäksi muutosohjelman tavoitteiden mukaisesti kevennetty kustannusrakenne. Kvartaalilla tehtiin merkittävä investointipäätös 200 tavaravaunun saneerauksesta, joka toteutetaan vuonna 2010. Ratojen kunnossapidon ja rakentamisen tulevaisuuden näkymät epävarmat VR-Radan liikevaihto pieneni jonkin verran viime vuoden lukemista. Liikevaihtoa yhtiölle kertyi 67,4 miljoonaa euroa, kun edellisvuoden vastaava luku oli 81,9 miljoonaa euroa. Suurimmat käynnissä olevat ratatyömaat ovat Seinäjoen ja Kokkolan sekä Lahden ja Luumäen välisten rataosuuksien parannustyöt sekä Ilmalan ratapihan uudistaminen. Tarkasteluajanjaksolla tehty sopimus Liikenneviraston kanssa radanpidon töiden rahoittamisesta noin 40 miljoonalla parantaa VR-Radan loppuvuoden työllisyystilannetta. VR-konsernin osavuosikatsaus kokonaisuudessaan

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu