VR-konsernin tulos tyydyttävä

VR-konsernin vuoden 2010 ensimmäisen kvartaalin liikevoitto oli 22,1 miljoonaa euroa tappiollinen, kun edellisvuoden vastaava luku oli -25,2 miljoonaa euroa. Ensimmäisen vuosineljänneksen tulos oli -16,7 miljoonaa euroa, kun viime vuoden vastaava tulos oli -18,6 miljoonaa euroa. – Tuloskehitystä voidaan pitää tyydyttävänä, kun huomioidaan, että siihen sisältyy poikkeuksellisesta talvesta johtuneita kertaluonteisia kustannuksia, VR-konsernin toimitusjohtaja Mikael Aro sanoo. Kylmä ja runsasluminen talvi sekä 4.1.2010 Helsingin rautatieasemalla tapahtunut junaonnettomuus aiheuttivat VR-konsernille lähes 10 miljoonan euron lisäkustannukset. Sen sijaan ahtaajien lakon vaikutus tulokseen jäi ennakoitua pienemmäksi. VR-konsernin muutosohjelma etenee suunnitellusti – Muutosohjelman toimenpiteillä on jo nyt pystytty vaikuttamaan myönteisesti konsernin kustannusrakenteeseen. Muutosohjelma jatkuu vielä vuoteen 2012 asti, jolloin uskon, että uusi VR voi entistä paremmin vastata toimintaympäristön muutoksiin ja kilpailun kovenemiseen, Mikael Aro sanoo. Elokuussa 2009 alkanutta kannattavuuden parantamiseen tähtäävää muutosohjelmaa on viety eteenpäin suunnitelmien mukaan. Logistiikkadivisioonassa on kehitetty asiakaspalvelua, josta yksi esimerkki on Kouvolassa aloittanut keskitetty asiakaspalvelukeskus. Tukitoiminnoissa henkilöstö-, IT- ja taloushallinnon organisaatioiden keskittäminen konsernitasoisiksi palvelukeskuksiksi etenee. Hankintatoimi on keskitetty konsernitasoiseksi yksiköksi. Kunnossapidossa on aloitettu laaja ohjelma toiminnan tehostamiseksi. Muutosohjelman vaikutuksia on nähtävissä niin kustannuksissa kuin kasvavassa myynnissä. Poikkeuksellinen talvi vaikutti henkilöliikenteeseen Vuoden ensimmäisellä kvartaalilla juna- ja autoliikenteessä tehtiin yhteensä 23,5 miljoonaa matkaa, mikä tarkoittaa 6,1 prosentin kasvua. Kasvu tulee pääosin pääkaupunkiseudun bussiliikenteestä, jossa on voitettu useita uusia linjoja. Junien henkilöliikenteessä tehtiin puolestaan 17,2 miljoonaa matkaa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Koko vuoden henkilöliikenteen matkamäärien arvioidaan jäävän vuoden 2009 tasolle. Helmikuussa VR-konserni teki päätöksen 150 miljoonan euron investoinneista henkilöliikenteen junakalustoon. Tavoitteena on parantaa junaliikenteen palvelutasoa nopeuttamalla uuden kaluston hankintaa. VR hankkii 40 kaksikerroksista InterCity-vaunua, 15 ravintolavaunua ja 12 ohjausvaunua. Investoinnit ajoittuvat vuosille 2011−2014. Ohjausvaunuissa yhdistyvät veturin ja InterCity-matkustajavaunun ominaisuudet. Junaa voi ohjata molemmista päistä ilman veturinvaihtoa, mikä säästää riittämätöntä ratapihakapasiteettia erityisesti Helsingissä. Ratapihakapasiteetin vapautuminen vaikuttaa koko junaliikenteeseen ja sen täsmällisyyteen. Lisäksi turvallisuus ratapihalla paranee, koska veturinvaihdot ja kaluston kytkennät vähenevät. Raportointikauden jälkeen, 26.4.2010, asemalle saapuvan lähijunan viimeinen yksikkö suistui raiteilta Helsingin asema-alueella. Onnettomuudessa vältyttiin henkilövahingoilta, mutta suistuminen aiheutti radalle ja sen sähkölaitteille merkittäviä vaurioita. Onnettomuuden seurauksena VR joutui tekemään poikkeusjärjestelyjä sekä lähi- että kaukoliikenteessä. Logistiikan kuljetusmäärät kasvoivat Tavaraliikenteessä kuljetettiin 9,6 miljoonaa tonnia vuoden ensimmäisellä kvartaalilla. Kasvua oli noin 4,6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Myönteistä oli, että Suomen ja Venäjän välinen liikenne kasvoi 11,3 prosenttia. Tavaraliikenteen tulevaisuuden näkymät ovat edelleen epävarmat, joskin toiminnan ennustettavuus on jonkin verran parantunut. Tällä hetkellä nopeaa elpymistä ei ole nähtävissä, ja VR jatkaa suunniteltuja hankkeita toiminnan ja kuljetusjärjestelmän tehostamiseksi. Tavaraliikenteen vuoden 2010 kuljetusmäärien ja liikevaihdon odotetaan ylittävän edellisvuoden tason. Ratojen kunnossapidon ja rakentamisen loppuvuoden näkymät epävarmat VR-Radan liikevaihto vuoden ensimmäisellä kvartaalilla oli 40,3 miljoonaa euroa. Suurimmat käynnissä olevat työmaat ovat parannustyöt rataosilla Seinäjoki−Kokkola ja Lahti−Luumäki. Radanpidon työt koostuvat valtaosin Liikenneviraston tilaamista töistä. Radanrakentamisen ja radanpidon tilauskanta vuodelle 2010 on jäämässä selvästi oletettua pienemmäksi, mikä vaikuttaa oleellisesti VR-Radan loppuvuoden näkymiin. VR-konsernin osavuosikatsaus kokonaisuudessaan

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu