VR lisää markkinaehtoiseen junaliikenteeseen 15 uutta vuoroa – uudet aikataulut tulevat voimaan joulukuussa

VR on hakenut uusille junavuoroille ja aikatauluille Väylävirastolta ratakapasiteettia vuodelle 2020 ja mikäli Väylävirasto vahvistaa ratakapasiteetin elokuussa uudet aikataulut otetaan käyttöön 15.12.2019 samaan aikaan uusien osto- ja velvoiteliikenteen vuorojen kanssa. Yhteensä junaliikenteen vuoromäärä lisääntyy 49 vuorolla. Vuorot tulevat myyntiin viimeistään kaksi kuukautta ennen liikenteen alkua.

Junamatkustuksen suosio on kasvanut viime vuosina voimakkaasti – vuosina 2015–2018 markkinaehtoisen kaukoliikenteen matkamäärät ovat kasvaneet 26 prosenttia. Kasvun myötä junaliikenteen vuorotarjonnan, lähtöaikojen ja paikkakapasiteetin kehittämiselle on entistä suurempi tarve. Samalla on huomioitava Väyläviraston rataverkon kunnon ja läpäisykyvyn aiheuttamat rajoitteet. 

”Tavoitteenamme on ollut paitsi nopeuttaa matka-aikoja myös lisätä uusia vuoroja suosituimmille reiteille, joissa kasvua on ollut eniten. Vuoroja on lisätty korkean kysynnän ajankohtiin palvelemaan työmatkaliikennettä sekä niihin ajankohtiin, joissa vuoroja ei tällä hetkellä kulje. Lisäksi olemme pyrkineet lisäämään myös paikkakapasiteettia kysytyimmille vuoroille”, kertoo VR:n suunnittelujohtaja Juho Hannukainen.

Markkinaehtoisen liikenteen osuus matkamääristä on kaukoliikenteessä noin 85 %. Liikenne- ja viestintäministeriö ja VR ovat sopineet ostoliikenteestä vuodelle 2020 jo aiemmin keväällä. Samalla LVM on päivittänyt VR:n yksinoikeuden vastineeksi ajaman velvoiteliikenteen sisältöä. 15.12.2019 alkava uusi osto- ja velvoiteliikennekokonaisuus tuo raiteille yhteensä 34 lisävuoroa. Lue lisää täältä.

Markkinaehtoisessa liikenteessä matka-ajat nopeutuvat Helsingin ja Oulun välillä, lisää vuoroja Helsinki-Tampere-välille

Helsinki–Tampere-välille on tulossa kolme uutta kaukoliikenteen vuoroa Helsinki–Tampere-suunnassa ja neljä uutta vuoroa Tampere–Helsinki suunnassa.

Helsinki–Oulu-reitin suorien päivävuorojen määrä kasvaa uudistuksen myötä arkisin nykyisestä viidestä vuorosta kahdeksaan per suunta. Lisäksi matka-ajat nopeutuvat keskimäärin 15 minuutilla, jos radan nopeusrajoitustilanne sallii. Helsingin ja Oulun välisten suorien vuorojen määrän kasvu yhdistettynä matka-aikojen lyhenemiseen tekee junasta aidon vaihtoehdon lentomatkustukselle.

Vaasaan uusia vuoroja, Jyväskylä–Helsinki-välille uusi vuoro per suunta

Vaasassa tarjonta kasvaa kahdella vuorolla Helsingistä ja yhdellä vuorolla Helsinkiin. Suurin parannus on, että Helsingistä pääsee jatkossa perille Vaasaan jo hieman kello 9 jälkeen ja illalla Vaasasta Helsinkiin myöhemmin kuin nyt.

Pieksämäen ja Jyväskylän väliltä poistuu vähäisen kysynnän takia yksi junavuoro molempiin suuntiin. Uutena tulee suora iltavuoro Helsingistä Tampereen kautta Kuopioon asti ja aamuisin toiseen suuntaan. Jyväskylä–Helsinki-välille saadaan yksi vuoro suuntaansa lisää.

Keskeisimmät muutokset

-      Helsinki–Oulu: Yksi uusi vuoro arkisin Helsingistä Ouluun ja kaksi uutta vuoroa Oulusta Helsinkiin. Matka-aika lyhenee keskimäärin 13–18 minuuttia, mikäli nopeusrajoitukset sallivat.

-      Helsinki–Tampere: Yhteensä 3 uutta vuoroa arkisin Helsingistä Tampereelle ja 4 toiseen suuntaan.

-      Helsinki–Vaasa: Yhteensä 2 uutta vuoroa arkisin Helsingistä Vaasaan ja yksi uusi vuoro Vaasasta Helsinkiin. Matka-aika kasvaa keskimäärin 5 minuuttia, neljään nopeimpaan vuoroon ei tule muutoksia matka-aikaan.

-      Helsinki–Jyväskylä–(Kuopio): Yhteensä yksi uusi vuoro molempiin suuntiin.


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu