VR lisää uusia junavuoroja ostoliikenteeseen - suoralla junayhteydellä Tampereelta Ähtärin eläinpuistoon, Lappiin läpi vuoden

VR parantaa junaliikenteen palveluja keväällä 2018 lisäämällä uusia junavuoroja ostoliikenteeseen esimerkiksi Helsinki–Kolari, Vilppula–Seinäjoki ja Kotka–Kouvola-väleille. Liikenteen lisäykset ovat mahdollisia Liikenne- ja viestintäministeriön ostorahan lisäyksen sekä kysynnän kasvun ja VR:n toiminnan tehostumisen ansiosta. Valtaosa uusista junavuoroista aloitetaan maaliskuussa 2018.

Kotimaan kaukoliikenteessä ostoliikenteen junavuoroja on ajettu ennen lisäystä yhteensä 432 vuoroa viikossa. Vuonna 2018 alkavat uudet junavuorot tuovat ostoliikenteeseen yhteensä 62 uutta viikoittaista junavuoroa. Esimerkiksi Kotkan ja Kouvolan välille lisättävillä 20:llä viikoittaisella vuorolla parannetaan etenkin työmatkustamista. Lisäksi 25.3.2018 käynnistyvät lisävuorot mahdollistavat sujuvan vierailun Ähtärin eläinpuistoon, kun Vilppula–Seinäjoki-välille lisätään 12 viikoittaista uutta junavuoroa viikossa.

Lisäyksissä on huomioitu myös Lapin kasvava matkailu: Helsinki–Kolari-välille lisätään kesäkuussa 2018 yksi junavuoro viikossa molempiin suuntiin. Näiden lisäksi ruska-aikaan tätä vuoroa tullaan ajamaan 12 junavuoroa. Vuonna 2019 Kolariin liikennöidään ympärivuotisesti, ilman touko-kesäkuun katkoa, jolloin Kolariin tehdään 48 junavuoroa nykyistä enemmän.

Näiden junavuorojen lisäksi liikennettä lisätään Pori–Tampere, Kajaani–Kuopio, Kokkola–Ylivieska, sekä Joensuu–Nurmes-väleille. Liput maaliskuulla aloittaville vuoroille tulevat myyntiin tammi-helmikuun vaihteessa. Uudet junavuorot sisältävä sopimus Liikenne- ja viestintäministeriön kanssa on voimassa vuoden 2019 loppuun. Tarkemmat tiedot uusista junavuoroista löytyvät verkkosivuiltamme.

 

Ostoliikenteen määräraha kasvaa – VR tehostanut toimintaansa

Uusien junavuorojen lisäys toteutetaan osittain Liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) ostomäärärahan lisäyksellä. Lisäksi VR:n kasvavat matkamäärät ja tehostunut toiminta mahdollistavat lisävuorojen liikennöinnin myös ostoliikenteessä. Ostomäärärahaa lisättiin 2 miljoonaa euroa, jolloin LVM ostaa junaliikennettä VR:ltä vuosittain 30 miljoonalla eurolla.

Ostoliikenne on osa VR:n koko kaukojunaliikenteestä. Valtaosa (84 %) kotimaan kaukoliikenteen matkoista on VR:n omaa kaupallista liikennettä. Ostoliikenteen osuus kaukoliikenteen matkoista on 8 % ja velvoiteliikenteen osuus 8 %. Velvoiteliikenteellä tarkoitetaan VR:n yksinoikeuden vastineeksi liikennöimiä vuoroja, jotka eivät ole taloudellisesti kannattavia

-Olemme kehittäneet kotimaan kaukoliikenteen vuorotarjontaa merkittävästi viimeisen kahden vuoden aikana. Suosituimpia yhteysvälejä on nopeutettu ja lippujen hintoja laskettu. Matkamäärät ovat kasvaneet tänä vuonna 10 % ja useilla pääraiteilla yli 20 %. Kehitämme vuorotarjontaa jatkuvasti kysynnän kasvaessa, kertoo VR:n matkustajaliikenteen johtaja Maisa Romanainen.

 

Hidastuksia pääradalla

Samalla kun junavuorojen lisäykset astuvat voimaan, liikkumista pääradalla joudutaan hidastamaan radan huonon kunnon ja ratatöiden vuoksi. Tampereen ja Helsingin välisten kaukojunien matka-aikaa pidennetään keskimäärin 9 minuuttia täsmällisen liikennöinnin mahdollistamiseksi. Tampere–Helsinki-välisellä 187 km pituisella rataosuudella on odotettavissa kestoltaan ja vaikutuksiltaan useita erilaisia nopeusrajoituksia vuonna 2018.

Rataverkon huono kunto näkyy merkittävästi kaukojunien täsmällisyydessä. Kaikista kaukoliikenteen myöhästymisistä vuonna 2017 yli puolet johtui rataverkon heikosta kunnosta. Suomen rataverkon kunnossapidosta vastaa Liikennevirasto.

 

 


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu