VR:n kaukoliikenteessä tehtiin helmikuussa 1,2 miljoonaa matkaa

Kaukoliikenteessä tehtiin helmikuussa 1,2 miljoonaa matkaa, mikä on yhdeksän prosentin verran vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Helmikuun liikennemääriin vaikutti ratavaurion vuoksi turvallisuussyistä 13.2. peruttu liikenne ja poliittinen lakko 12.2.

Tavaraa kuljetettiin rautateitse helmikuussa noin 1,9 miljoonaa tonnia. Volyymit nousivat prosentin viime vuoden helmikuusta.  Tänä vuonna tammi-helmikuussa on rautateitse kuljetettu tavaraa 3,7 (3,9) miljoonaa tonnia, mikä on noin 5 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vertailussa on hyvä huomioida, että eri toimialojen työmarkkinataistelut ovat vaikuttaneet kuljetusmääriin molempina vuosina.

Kaukoliikenteen täsmällisyyttä heikensivät tilapäiset nopeusrajoitukset

Helmikuussa kaukoliikenteen junista 65,3 % oli täsmällisiä, kun täsmällisyyttä mitataan 5 minuutin tarkkuudella. Helmikuun myöhästymisistä valtaosa eli 46 % johtui VR:stä johtuvista syistä, 32 % Väyläviraston hallinnoimasta radasta johtuvista syistä ja 22 % muista syistä. Kaukoliikenteen täsmällisyyttä heikensivät helmikuussa erityisesti ratavauriosta johtuneet kaluston tilapäiset nopeusrajoitukset.

VR:n lähiliikenteessä helmikuun täsmällisyys oli 95 %. Myöhästymisen syyt jakautuivat muihin syihin (54 %), radasta johtuviin syihin (24 %) ja VR:stä aiheutuviin syihin (22 %).


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu