VR:n muutosneuvottelut ovat päättyneet – yhtiö vähentää 64 työtehtävää

VR on saanut päätökseen syyskuussa käynnistetyt muutosneuvottelut. Muutosneuvottelut aloitettiin taloudellisista, tuotannollisista ja toimintojen uudelleenorganisoimistarpeesta johtuvista syistä. Niiden tavoitteena oli selkeyttää ja yksinkertaistaa yhtiön toimintoja vastaamaan toimintaympäristön muutoksia.

Neuvottelut koskivat osaa VR-Yhtymä Oyj:n, VR Kunnossapito Oy:n ja Oy Pohjolan Liikenne Ab:n toimihenkilöistä. Muutosneuvotteluiden piirissä oli noin 500 toimihenkilöä ja alustava arvio vähennystarpeesta oli enintään 80 henkilöä. Neuvotteluiden lopputuloksena työsuhde on päättymässä 64 henkilön osalta. Määrään sisältyy joitakin eläköitymisiä, määräaikaisten työsuhteiden päättymisiä ja omaehtoisia irtisanoutumisia. Suurin osa vähennyksistä kohdistuu pääkaupunkiseudulle. 

VR tukee työntekijöitä muutoksessa. Muutosturvapalvelut sisältävät esimerkiksi tukea ja koulutusta uudelleentyöllistymiseen.  

Tavoitteena 250 miljoonan euron tulosparannustoimenpiteet vuoden 2027 loppuun mennessä 

Toimenpiteillä mahdollistetaan miljardin euron kalustoinvestointien rahoitus ja varmistetaan yhtiön kilpailukyky myös tulevaisuudessa. Parannamme kannattavuuttamme myös kehittämällä kaupallisia mallejamme sekä operatiivista tehokkuuttamme, tehostamme hankintaamme ja arvioimme kriittisesti kiinteitä kustannuksiamme.


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu