Raakapuujuna

VR:n tavaraliikenteessä varaudutaan sopeuttamistoimiin teollisuuden heikentyneiden näkymien vuoksi

Teollisuuden heikentynyt suhdanne vaikuttaa edelleen negatiivisesti logistiikan kysyntään ja näkymiin. VR käynnistää töiden sopeuttamistarvetta koskevat muutosneuvottelut tavaraliikenteessä.

Sopeuttamistoimia koskevat muutosneuvottelut käynnistyvät 20. marraskuuta. Muutosneuvotteluiden piirissä ovat VR-Yhtymä Oyj:n logistiikkaliiketoimintayksikön ratapihatyönohjauksen henkilöstö, ratapihatyöntekijät sekä nykyisen junaliikennöinnin veturinkuljettajat, yhteensä noin 1 560 henkilöä.

Mahdollisilla sopeuttamistoimilla tarkoitetaan tilapäisiä lomautuksia ratapihatyöntekijöille sekä veturinkuljettajille. Ne voivat vaihdella toiminnoittain, alueittain tai paikkakunnittain asiakaskysynnän mukaisesti. Lisäksi ennakoimme, että ratapihatyönohjauksen työmäärä vähenee pysyvästi, mikä voi johtaa irtisanomisiin. Alustava arvio vähennystarpeesta on enintään 9 henkilöä. Toimihenkilöt eivät ole muutosneuvotteluiden piirissä.

Ratapiha- ja kuljettajatyötä koskevat tilapäiset lomautukset pyritään pitämään mahdollisimman lyhytaikaisina. Lomautustarvetta on mahdollista vähentää muilla järjestelyllä, esimerkiksi erilaisilla vapaaehtoisilla vapailla ja lomajärjestelyillä. Mahdolliset lomautukset kestäisivät enintään 90 päivää.  

Mahdolliset sopeuttamistoimenpiteet on suunniteltu toteutettavan vuoden 2024 alusta lähtien.

 

Uutista muokattu 16.11.: veturinkuljettajia koskevaa ilmausta täsmennetty ensimmäisessä kappaleessa.


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu