VR:n veturistrategia perustuu investointeihin, varaosien uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen 

VR jatkaa määrätietoisesti toimintansa uudistamista ja investoi noin miljardi euroa uuteen raideliikennekalustoon vuoteen 2027 mennessä. Kalusto on rautatieyhtiölle paitsi keskeinen kilpailutekijä myös kriittinen kustannustekijä. Tämä edellyttää VR:ltä toimivaa ja kustannustehokasta veturistrategiaa, jolla huolehditaan taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla vetureiden tehokkuudesta.

 

VR:n veturistrategia perustuu tarkkoihin investointilaskelmiin ja huolellisiin arvioihin tulevista kalustotarpeista. Tällä hetkellä VR:llä on käynnissä kaksi uuden veturisarjan hankintaa: Sr3-sähköveturit sekä Dr19-dieselveturit. Investoimalla uuteen, luotettavampaan ja tehokkaampaan kalustoon vastaamme tulevaisuuden liikenteen tarpeisiin. Uusi kalustomme on samalla myös aiempaa energiatehokkaampaa ja siten myös ilmastoystävällisempää. Kaluston uusinvestoinnella mahdollistamme liikenteen puhdasta siirtymää ja edistämme vähäpäästöisen raideliikenteen liikennemuoto-osuuden kasvua. 

VR:llä on käynnissä yli 500 miljoonan euron investoinnit uuteen vetokalustoon. Näiden investointien toteuttaminen edellyttää, että VR parantaa nykyistä kustannustehokkuuttaan. 

Yhteenveto sähkö- ja dieselvetureista  

Veturityyppi 

Valmistusvuodet 

Liikenteessä 

Sr1 

1973-1985 

89 kpl 

Sr2 

1996-2003 

43 kpl 

Sr3 

2015-2026 

55 kpl (tulossa yht. 80 kpl + mahd. optiot) 

Dv12 

1963-1984 

135 kpl 

Dr14 

1969-1972  

22 kpl (saneerattu vuosina 2016-2019) 

Dr16 

1986-1992 

12 kpl 

Dr19 

2019-2026 

5 kpl (tulossa yht. 60 kpl + mahd. optiot) 

 

Yksi tärkeä keino parantaa operatiivisen toiminnan kustannustehokkuutta on pidentää veturien elinkaaria ja uudelleenkäyttää heikkokuntoisimpien vetureiden osia käytössä jatkavien vetureiden varaosina. Junakaluston komponenttien uudelleenkäyttö on osa vastuullisen rautatieoperaattorin toimintaa ja kestävä tapa jatkaa elinkaarensa lopulla olevan kaluston käyttöikää. Varaosien uudelleenkäyttö ei ole vain VR:n tapa toimia, vaan kyseessä on normaali toimintaperiaate myös muissa Euroopan rautatieyhtiöissä ja muilla toimialoilla. 

Dr16-dieselveturi

Termit: 
 
Poissa liikenteestä olevat veturit:  
Veturit ovat poissa liikennekäytöstä varareservinä, joista ei vielä saa purkaa osia. Veturit ovat palautettavissa liikenteeseen viikoissa. 
 

Vetureiden osien uudelleenkäyttö varaosina:  
Vetureista hyödynnetään osia muihin vetureihin ja osia puretaan varastoon.  

 
Veturien kierrätys:  
Veturista tehdään kierrätys/myyntipäätös. Prosessi päättyy kaluston myyntiin julkisessa huutokaupassa ja mikäli ostajaa ei löydy, kalusto myydään ns. romurautana.  

 
Veturien tyypillinen elinkaari on pitkä – noin 30-40 vuotta. Varaosien uudelleenkäytön avulla ylläpidämme vanhaa kalustoa luotettavasti ja kustannustehokkaasti liikenteessä ja jopa pidennämme elinkaarta entisestään. Tällä hetkellä VR:n liikennekäytössä olevista sähkö- ja dieselveturisarjoista ainoastaan Dr16 -dieselveturisarjan elinkaari loppuisi nykyisillä suunnitelmilla 2020-luvulla. Kaikilla muita veturisarjoilla on tarkoitus liikennöidä vähintään 2030-luvulle saakka. Esimerkiksi Sr1-veturisarja on jo nyt ylittänyt alkuperäisen elinkaarensa, vanhimpien vetureiden ollessa 60-vuotiaita. VR:n tavoitteena on edelleen jatkaa veturien elinkaarta varaosien kierrätyksellä ja lisäinvestoinneilla saneerauksiin. Varaosien uudelleenkäytöllä turvaamme varaosien saatavuuden ko. veturisarjaan sekä kustannustehokkuuden. Sr2-veturisarjan osalta tutkimme kustannustehokasta tapaa saneeraukselle. Tavoitteena on löytää kustannustehokas saneerausratkaisu, jolla pidettäisiin osa veturisarjasta liikenteessä jopa seuraavat 20 vuotta. 

Hyödynnämme varaosia heikkokuntoisimmasta kalustosta  
 

Varaosien hyödyntäminen kierrätettävästä kalustosta on VR:lle tällä hetkellä käytännössä välttämätöntä, koska nykyisiin vetureihin varaosia on saatavilla rajallisesti. Monien komponenttien osalta uusia varaosia ei enää valmisteta. Vaikka uusia varaosia olisi joillekin komponenteille mahdollista teettää tai järjestelmiä päivittää, tästä aiheutuisi huomattavat kustannukset.  

Varaosien uudelleenkäytössä VR kierrättää varaosiksi vain heikkokuntoisimman kaluston osia. Tällaisesta kalustosta otetaan talteen kaikki mahdolliset osat varaosiksi liikennekäytössä olevaan kalustoon niiden elinkaaren pidentämiseksi. Veturin materiaalin kierrätysaste saadaan nostettua näillä toimilla jopa 90 prosenttiin.  

Materiaalitehokkuutta edistävä varaosien uudelleenkäyttö nojautuu kiertotalouden periaatteisiin ja on vastuullista liiketoimintaa. Kierrätys luo osaltaan edellytykset uuteen ympäristöystävälliseen kalustoon investoimiselle. Vanhentunut kalusto ei myöskään täytä liikenteen laatuvaatimuksia, ja saattaa heikentää matkustaja- ja tavaraliikenteen toimintavarmuutta, minkä vuoksi on järkevää hyödyntää vanhentunut kalusto varaosina. Vanhan kaluston saneeraus liikenteen laatuvaatimuksien mukaiseksi puolestaan edellyttää jossain tapauksissa (esim. dieselveturit) uuden kaluston hankintaan verrattavia investointeja. 

VR ei romuta kalustoa 

Uuden hallituksen hallitusohjelmaan on kirjattu, että ”henkilö- ja tavaraliikenteen kalusto, jonka VR on päättänyt kierrättää, tulee laittaa julkiseen myyntiin tai siirtää perustettavaan kalustoyhtiöön, eikä sitä saa romuttaa ennen kalustoyhtiön perustamista”.  

VR-Yhtymä Oyj tukee hallitusohjelman tavoitteita ja toimii näiden kirjausten mukaisesti. 

VR teki noin 1,5 vuotta sitten päätöksen laittaa julkiseen myyntiin kierrätyspäätöksen saaneen kaluston. Yhtiö on toiminut tämän prosessin mukaisesti tarjoamalla kalustoaan myyntiin kaikille kiinnostuneille, mistä esimerkkinä on 11 lähijunayksikön kauppa Suomen Lähijunat Oy:lle. Aiemmin myynnissä on ollut myös tavaraliikenteen rikastevaunuja. Tänä vuonna ennen hallitusohjelman valmistumista VR on myynyt kyseisen prosessin mukaisesti 10 kpl Sr1 -sähkövetureita 27.4.2023 kahdelle kotimaiselle kierrätysalan yritykselle julkisessa huutokaupassa.  Veturien liikennekelpoisiksi kunnostamisesta kiinnostuneita ostajia ei ollut. 

Hallitusohjelman julkistamisen jälkeen VR ei ole laittanut kalustoaan prosessiin, johon hallitusohjelmassa viitataan. Kierrätysprosessi tarkoittaa sitä, että tehdään päätös kierrätyksestä, joka päättyy joko kaluston myyntiin tai romutukseen. Kalustoa ei myöskään ole romutettu.  

 
VR-Yhtymä Oyj 


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu