VR parantaa vammaisten palveluja junissa

VR parantaa vammaismatkustajien palveluja ja tiivistää yhteistyötä järjestöjen kanssa. Pohjalla on VR syys-lokakuussa tekemä laaja kyselytutkimus. Vastauksia saatiin lähes 400. VR:llä on jo tähän asti ollut joukkoliikenteessä laajat vammaispalvelut. Niitä on suunniteltu ja kehitetty yhdessä alan järjestöjen ja viranomaisten kanssa. Palveluiden kehittämisestä keskustellaan tänään 25.10. VR:n, järjestöjen ja muiden sidosryhmien tapaamisessa.

Vammaismatkustajien palveluun ollaan kauttaaltaan varsin tyytyväisiä. Asteikolla yhdestä parhaimpaan kymmeneen vastaajista suurin osa antaa junamatkalleen arvosanan 8. Matkustuskokemusten perusteella vastaajista 83 % aikoo käyttää palveluja uudelleen. Kehityskohteiksi nousivat erityisesti saattajalipun käyttöoikeuden laajentaminen ja palveluista tiedottaminen.

Kaikkien sujuva matkustaminen on tärkeää, siksi VR haluaa parantaa eri matkustajaryhmien erityistarpeiden huomioimista. VR on uudistanut kalustoaan voimakkaasti viime vuosien aikana esteettömäksi ja se on helpottanut kaikkien matkustamista. Kaukoliikenteen junista jo 85 % on esteettömiä, pääkaupunkiseudun lähijunista valtaosa. Yöjunissa esteettömien palveluiden osuus kasvaa, kun Kolariin liikennöiviin juniin saadaan joulukuussa uutta esteetöntä makuuvaunukalustoa.

Tiedonsaantia esteettömämmäksi

Tutkimuksen mukaan vammaisen saattajapalveluita halutaan uudistaa. Toiveena on maksuttoman saattajalipun laajentaminen useammille vammaisryhmille.
VR:n vammaispalveluista asemilla ja junista kaivataan enemmän tietoa. Tietoa toivotaan löytyvän paremmin nettisivuilta, lisäksi toivotaan esimerkiksi tietoa apuvälineiden kuljettamisesta, asemien avustamispalveluista, selkeitä ohjeita pyörätuolilla liikkumisesta sekä asemien laitureiden korkeuksista.

Kalustoon liittyvissä palautteissa toivotaan parempaa ravintolavaunujen käyttömahdollisuutta. Myös tietoa ravintolatuotteiden tilausmahdollisuudesta pyörätuolipaikalle kaivataan.

Asemien avustuspalvelu saa kiitosta

Kyselyn mukaan VR:n tarjoamaan asemien avustajapalveluun ollaan erityisen tyytyväisiä. Kokonaisuudessaan noin puolet vastaajista kokee, että avustamispalvelun varaus sujui joko hyvin tai erinomaisesti. Vastaavasti 74% kokee palvelun sujuvuuden käytännössä hyväksi tai erinomaiseksi.
Henkilökunnan palveluun ollaan tyytyväisiä sekä itse vammaispalvelun hoitumiseen matkalla. Aikatauluista saadaan kyselyn mukaan hyvin tietoa. Myös junakalustoon ollaan varsin tyytyväisiä.

VR parantaa palveluja monin tavoin

Kyselyn tulosten ja vammaisjärjestöjen kanssa käydyn keskustelun pohjalta VR on päättänyt vammaismatkustajien palveluiden kehittämisestä monin tavoin:

 • VR suunnittelee vammaismatkustajille tarkoitetun uuden maksuttoman palvelunumeron käyttöönottoa. 
 • VR kehittää nettisivuja niin, että tieto palveluista löytyy paremmin ja esteettömämmin. 
 • VR lyhentää avustuspalvelun odotusaikaa asemilla loppuvuoden aikana.
 • VR arvioi saadun palautteen pohjalta vaihtoehtoja maksuttomalle saattajalipulle.
 • VR:n tavoitteena on ylläpitää jatkuvaa vuoropuhelua ja säännöllisiä tapaamisia vammaisjärjestöjen kanssa. 
 • VR tekee vuosittain laajan kyselytutkimuksen vammaismatkustajille tarkoitetuista palveluista palvelujen edelleen kehittämiseksi.

VR:llä jo monia matkustamista helpottavia palveluja

VR tarjoaa matkustajille monia mahdollisuuksia esteettömään junamatkaan jo nyt:

 • Avustuspalvelut 37 asemalla
 • Esteetön junakalusto (85% kaikesta kaukoliikenteen junavuoroista)
 • Pyörätuolipaikat
 • Esteettömät makuuhytit
 • Ravintolapalvelut pyörätuolipaikalle
 • Pendolinon ravintolavaunun pyörätuolipaikat
 • Esteetön wc
 • Kutsunapit pyörätuolipaikalla
 • Maksuton saattajalippu 
 • Tukikaiteet junissa
 • T-silmukka kuulovammaisille
 • Pistekirjoitusopasteet
 • Kuulutukset ja infomonitorit
 • Pyörätuolinostimet 
 • Allergiahytit

Laajemmin tietoja VR:n vammaispalveluista vr.fi-sivustolta

 


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu