VR-Rata käynnistää yt-neuvottelut

Oy VR-Rata Ab käynnistää yhteistoimintaneuvottelut työvoiman vähentämiseksi merkittävästi heikentyneen työtilanteen vuoksi. Arvioitu vähennystarve on 350–400 henkilötyövuotta. Lisäksi tarkastellaan määräaikaisen työvoiman tarvetta. Toimenpiteet toteutetaan pääasiassa vuoden 2011 aikana. Henkilöstön vähennystarve on seurausta kunnossapitomarkkinoiden kiristymisestä, menetetyistä kunnossapitourakoista ja yleisestä radanrakentamisen hiljentymisestä. Vähennykset koskevat pääasiassa radan rakentamisen, kunnossapidon ja sähkörakentamisen tuotantotehtäviä eri puolilla Suomea. Neuvotteluissa käydään läpi kaikki keinot työntekijöiden määrän sopeuttamiseksi. Käytössä olevat vaihtoehdot ovat henkilöstön irtisanomiset ja lomautukset. Lisäksi selvitetään mahdollisuudet toiminnan tehostamiseen. Samanaikaisesti VR-Radassa uudistetaan organisaatiota, johtamisjärjestelmää ja tukitoimintoja. Uudistuksilla pyritään aiempaa tehokkaampaan toimintaan kaikilla organisaation tasoilla. VR-konserniin kuuluva Oy VR-Rata Ab on erikoistunut radanpidon suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitopalveluihin. Yhtiö tarjoaa insinöörirakentamisen palveluja myös rautatieympäristön ulkopuolella. VR-Radan asiakkaita ovat valtio, kunnat, satamat ja yritykset. Yhtiön liikevaihto on yli 300 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä keskimäärin 2 400.

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu