VR sitoutuu tieteeseen perustuviin päästövähennystavoitteisiin – sähköjunaliikenteen energiankäyttö pieneni noin kahdeksan prosenttia vuonna 2023

VR:n vastuullisuusraportti 2023 julkaistiin eilen 19.3. osana yhtiön vuosiraporttia. Yhtiön keskeiset vastuullisuustavoitteet ovat ympäristövaikutusten pienentäminen päästö-, energia- ja materiaalitehokkuuden osalta sekä kemikaaliturvallisuuden ja työ- ja rautatieturvallisuuden parantaminen. Yhtiön kokonaispäästöt pienenivät 11 % vuonna 2023 vaikka liiketoiminta kasvoi. Myös energiatehokkuusohjelmassa ylitettiin asetetut tavoitteet.

VR:n tavoittelee päästöjen vähentämistä ja energiankulutuksen pienentämistä 15 prosentilla suoritetta kohden vuoden 2019 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Vuonna 2023 yhtiön kokonaispäästöt vähenivät 11 % vaikka liiketoiminta kasvoi. Hyvään kehitykseen vaikuttivat erityisesti kaukoliikenteen matkustajamäärien kasvu ja liikenteen energiatehokkuuden parantaminen.

Vuonna 2023 VR:n hiilikädenjälki eli positiivinen ilmastovaikutus oli noin 460 000 tCO2e, mikä vastaa noin 45 000 suomalaisen vuosittaista hiilijalanjälkeä.

– Matkustustavoillamme on suuri vaikutus liikenteen päästöjen vähentämisessä - rautatieliikenteen päästöt ovat vain 1 % kaikista liikenteen päästöistä Suomessa. Olen todella iloinen, että vuonna 2023 matkustajamäärät kaukoliikenteessä kasvoivat ja ylittivät jo ennen pandemiaa saavutetun tason. Tämä kertoo siitä, että yhä useampi suomalainen valitsi ympäristöystävällisen junamatkustuksen sekä työmatkalle että vapaa-ajan matkustamiseen, sanoo VR:n viestinnästä, vastuullisuudesta ja yhteiskuntasuhteista vastaava Kia Haring.

Sähköjunaliikenteen energiankäyttö pieneni noin 8 % verrattuna edellisvuoteen, mikä vastaa noin 7 000 rivitaloasunnon vuosikulutusta. Hyvään tulokseen vaikutti merkittävästi monivuotinen energiatehokkuusohjelma, jossa vuonna 2023 keskiössä oli mm. veturinkuljettajien ennakoiva ajotapa. Tällä tarkoitetaan sitä, että kuljettaja esimerkiksi minimoi jarruttamisen tarpeen, antaa junan rullata ja ajaa matalammalla ajonopeudella. Vuoden aikana yhtiö investoi myös energiatehokkaampaan kalustoon hankkimalla uusia vetureita ja sähköbusseja.

– Teemme koko henkilöstön voimin pitkäjänteistä työtä oman toimintamme ympäristövaikutusten pienentämiseksi – tästä hyvänä esimerkkinä on veturinkuljettajiemme ennakoivan ajotavan vaikutus osana energiatehokkuus-ohjelmaamme, sekä kuljettajista koostuvan energiatiimin rooli tehokkaamman ja ympäristöystävällisemmän ajamisen jalkauttamisessa ja edelleen kehittämisessä, Haring jatkaa.

Materiaalitehokkuudessa VR:n tavoite on nostaa kierrätysaste 80 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Vuonna 2023 kierrätysaste Suomen toiminnoissa oli 69 %. Suurin materiaalitehokkuuteen vaikuttava tekijä on kunnossapidossa syntyvän jätteen kierrätys. Tavoitteena on lisätä myös matkustajilta tulevan jätteen kierrätystä ja selvittää sen lajittelu- ja kierrätysmahdollisuuksia sekä junissa että varikoilla. Ravintolavaunuista tulevan biojätteen kierrätys toimii jo joissakin junatyypeissä.

Vuoden 2023 lopulla VR sitoutui tieteeseen perustuvaan ilmastoaloitteeseen (Science Based Targets initiative – SBTi). Yhtiö asettaa vuoden 2024 aikana sekä lyhyen aikavälin absoluuttisen päästövähennystavoitteen, että pitkän aikavälin nettonollatavoitteen ja raportoi tulevaisuudessa niiden edistymisestä osana vastuullisuusraporttiaan.

Turvallisuudessa ennätystulokset

Turvallisuus on keskeinen vastuullisuuden osa-alueemme. Sekä työturvallisuuden että rautatieturvallisuuden osalta vuosi 2023 oli kaikkien aikojen paras. Sekä tapaturmien kokonaismäärä että tapaturmataajuus, eli poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohden, laskivat edellisvuodesta.  Yhtiön työntekijät osallistuvat aktiivisesti turvallisuuden kehittämiseen, ja henkilöstön tekemien turvallisuushavaintojen määrä kasvoikin vuonna 2023 merkittävästi.

Vuosi 2024 tuo mukanaan uudet EU:n kestävyysdirektiivin mukaiset raportointivaatimukset, jotka tulevat vaikuttamaan myös VR:n vastuullisuusraportointiin. Työ uuden vastuullisuusohjelman ja direktiivin mukaiseen raportointiin valmistautumiseksi on hyvässä vauhdissa, ja vuoden 2023 vastuullisuusraportti mukailee rakenteeltaan jo uusia vaatimuksia. Myös avoimuusrekisterin mukaiset vaikuttamistoimet on jo tuotu osaksi nyt julkaistua vastuullisuusraporttia.

VR:n raportoi vastuullisuusohjelmastaan GRI-standardia soveltaen. Lue lisää vastuullisuusraportistamme, joka on ladattavissa verkkosivuiltamme: 2023.vrgroupraportti.fi


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu