VR supistaa lisää kaukoliikennettä eri puolilla Suomea - välttämätön työ- ja asiointiliikenne turvataan edelleen

Koronatilanteen vuoksi VR on päättänyt kaukojunaliikennettä koskevista lisäsupistuksista. Taustalla on matkustajamäärien jatkunut romahdus ja Suomen hallituksen linjaus tarpeettoman vapaa-ajan matkustuksen välttämisestä. VR jatkaa kuitenkin tärkeimpien junavuorojen liikennöimistä, turvaten välttämättömän työ- ja asiointimatkustamisen ja varmistaen siten myös yhteiskunnan kriittisten alojen toiminnan. Liikennettä kokonaisilla yhteysväleillä ei lopeteta. Nyt päätetyt supistukset ovat voimassa 4.-24.5. VR kertoi jo aiemmin 14.4. voimaan tulevista kauko- ja lähiliikenteensä noin 15 % supistuksista sekä yöjunien ja Venäjän liikenteen tauolle jäämisestä.

Koronatilanteen vuoksi junien matkamäärät ovat laskeneet noin 90 % sekä VR:n kauko- että lähiliikenteessä.

"Matkamäärien romahtamisella on liiketoiminnallemme valtavan tappiolliset vaikutukset, mutta haluamme edelleen vastuullisena toimijana turvata kriittisten alojen töihin pääsyn - ja siten esimerkiksi sairaaloiden ja paloasemien toiminnan. Jatkamme siis vuorojen ajamista tärkeimmillä reiteillä, jotta varmistamme kuljetuksen sitä tarvitseville näinä vaikeina aikoina. Haluamme yhdessä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa muistuttaa, että Suomen hallituksen ohjeiden mukaisesti kaikkea paitsi aivan välttämätöntä työ- ja asiointimatkustamista tulisi toistaiseksi välttää. Seuraamme tilanteen kehittymistä kuitenkin jatkuvasti ja tarvittaessa reagoimme muutoksiin nopeasti liikennettä lisäämällä", VR Groupin toimitusjohtaja Rolf Jansson kertoo.

Vaikka liikennöitävät junavuorot kulkevat lähes tyhjinä, jatkaa VR runsaalla kalustomäärällä ajamista. Junissa on siis hyvin tilaa matkustaa väljästi, turvaväli huomioiden. Markkinaehtoisten vuorojen ajaminen romahtaneilla asiakasmäärillä maksaa VR:lle supistetulla liikennöintimäärälläkin useita miljoonia euroja viikossa.

Lisäsupistukset voimaan 4.5.

VR kertoi aiemmin 14.4. alkavista, kauko- ja lähijunaliikennettään koskevista, noin 15 % supistuksista. Nyt päätettyjen muutosten myötä kaukoliikenteen supistukset nousevat toukokuussa yli 40 %:iin. Lisäsupistukset ovat voimassa 4.-24.5.2020 ja koskevat sekä VR:n omaa markkinaehtoista liikennettä, VR:n ja liikenne- ja viestintäministeriön sopimaa ostoliikennettä, että VR:n yksinoikeutensa vastineeksi ajamaa tappiollista velvoiteliikennettä. Päätökset osto- ja velvoiteliikenteen supistamisista on tehty yhdessä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa.

Venäjän liikenne, eli Helsingin ja Pietarin välillä liikennöivä Allegro-juna sekä Helsingin ja Moskovan välillä liikennöivä Tolstoi-juna jäivät toistaiseksi tauolle jo 18.3. alkaen. Myös yöjunaliikenne jäi tauolle jo aiemmin: Kolarin yöjunien osalta 29.3. alkaen ja muun yöjunaliikenteen osalta 6.4. alkaen.

VR:n Etelä-Suomessa liikennöivien lähijunien (R-, D-, T-, G-, Z- ja M-junat) vuoroihin ei tule uusia muutoksia. Jo aiemmin VR kertoi lähijunaliikennettä supistettavan noin 10 % 14.4. alkaen. Nämä muutokset toteutetaan pääosin harventamalla vuorovälejä Helsingin ja Riihimäen sekä Lahden ja Riihimäen välisessä lähijunaliikenteessä.

Supistukset eivät vaikuta VR:n operoimaan pääkaupunkiseudun HSL-lähijunaliikenteeseen, vaan se jatkuu normaalina.

Kaukoliikenne, uudet muutokset 4.5. alkaen

Ajetaan noin kaksi kolmasosaa vuoroista

 • Helsinki-Jyväskylä(-Kuopio)
 • Helsinki-Kuopio(-Kajaani)
 • Helsinki-Kouvola-Joensuu
 • Helsinki-Oulu
 • Helsinki-Vaasa
 • Helsinki-Tampere

Ajetaan noin puolet vuoroista

 • Helsinki-Turku
 • Turku-Tampere
 • Pori-Tampere
 • Kuopio-Oulu
 • Lahti-Kouvola
 • Kouvola-Kotkan satama

 Muut muutokset

 • Oulu-Rovaniemi-välillä perutaan yksi vuoro päivässä molempiin suuntiin
 • Hanko-Karjaa-välillä kiskobussiliikenne korvataan linja-autoilla 4.5. alkaen. Tämä vaikuttaa myös jonkin verran matka-aikoihin ja siten aikatauluihin.
 • Savonlinna-Parikkala-välillä jatketaan liikenteen korvaamista linja-autoilla.

Muutokset ovat voimassa 24.5. saakka. Päätökset kesän aikataulujen osalta tehdään myöhemmin, yhdessä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa.

Muutoksilla ei ole vaikutusta VR:n tavaraliikenteelle.

Matkalipun voi peruuttaa joustavasti

Tarkemmat tiedot junavuorojen muutoksista löytyvät verkkosivuiltamme osoitteessa vr.fi/liikennetilanne. Mikäli asiakkaalla on ostettuna matka peruttavaan junavuoroon, hän voi peruuttaa sen veloituksetta. Lisätietoa verkkosivuillamme osoitteessa uusi.vr.fi/korona.


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu