VR tähtää junamatkustuksen kasvuun

  • VR Groupin liikevaihto ja tulos laskivat toisella vuosineljänneksellä. 
  • Matkustajaliikenteen kaukoliikenteelle jakso oli haastava, sillä matkustajamäärät laskivat varsinkin lisääntyneen hintakilpailun vuoksi. 
  • Kesän hintakampanja lisäsi matkustajamääriä, kun junamatkoja myytiin tarjouksella
  • Junamatkustuksen lisäämiseksi VR aikoo edelleen laskea junalippujen hintoja.
  • Myös aikatauluja ja reittejä muutetaan 
  • Matkustajaliikenteen kilpailukykyä vahvistetaan organisaatiota tehostamalla ja toiminnallisilla muutoksilla. Tavoitteena on 50 miljoonan euron kustannussäästöt.

VR Groupin liikevaihto oli toisella vuosineljänneksellä 305,9 (343,0) miljoonaa euroa. Vertailukel-poinen liikevaihto laski 8,5 prosenttia. Tulos toisella vuosineljänneksellä oli 6,1 (14,3) miljoonaa euroa. Koko vuoden vertailukelpoisen liikevaihdon odotetaan laskevan ja sen seurauksena myös tuloksen heikkenevän huomattavasti viime vuodesta.

Matkustajaliikenteen liikevaihto laski toisella vuosineljänneksellä 5,5 prosenttia ja oli 132,1 (139,7) miljoonaa euroa. Liikevaihdon laskuun vaikutti etenkin kotimaan kaukoliikenteen voimakkaasti lisääntynyt hintakilpailu. Matkustajaliikenteen liiketappio oli 1,9 miljoonaa euroa ja laski vertailukaudesta (+4,9). Matkamäärät vähenivät edellisvuoteen verrattuna kaukoliikenteessä 6,2 prosenttia. VR Groupin osavuosikatsaukseen>>

Kilpailuun vastataan laskemalla hintoja ja tehostamalla toimintaa

Kesän tarjouskampanjoiden ansiosta matkustajamäärät kääntyivät kasvuun. Kesä- heinäkuussa osalla reiteistä myytiin lippuja alennuksella alkaen viidestä eurosta. Kampanjoiden vaikutus tarjousreiteillä oli merkittävä: matkustajamäärät nousivat enimmillään yli 40 prosenttia, kun keskihintaa laskettiin lähes 30 prosenttia.

- Kesä osoitti, että suomalaiset haluavat matkustaa junalla, kun hinta on kohdallaan. Junamatkustuksen lisäämiseksi meidän on laskettava hintoja pysyvästi. Hintojen laskeminen kannattavasti edellyttää kustannusten karsimista ja toiminnan uudistamista, toimitusjohtaja Mikael Aro toteaa.

Kilpailuun vastaamiseksi VR Group tehostaa toimintaansa. Junakaluston uudistaminen jatkuu, ja kaluston käyttöä tehostetaan muokkaamalla junien kokoonpanoja ja vaunumääriä. Puolet juna-vuoroista ajetaan tällä hetkellä niin, että matkustajia on alle 20 prosenttia junan paikkamäärästä.

Ikääntynyttä kalustoa korvataan uudemmalla kunnossapitokustannusten alentamiseksi. Iäkkäät vaunut ovat kalliita ylläpitää ja huoltaa, ja ne vaatisivat mittavia peruskorjauksia.

Hinnat ja palvelut lähemmäs asiakkaiden odotuksia

Hintojen ja palvelujen muutoksia ohjaavat asiakkaiden odotukset ja toiminta.

- Tutkimusten perusteella junamatkustajat odottavat junalippujen hinnoittelun selkiyttämistä sekä lisää palveluja verkkoon ja digitaaliseen ympäristöön. Myös aikatauluja ja reittejä muutetaan, jotta asiakkaita voidaan palvella nykyistä tehokkaammin, matkustajaliikenteen johtaja Maisa Romanainen sanoo.

Matkustajien asiointi siirtyy yhä enemmän sähköisiin kanaviin ja kumppaneille. Jo nyt yleisimpiä junalippuja voi ostaa yli 600 R-kioskilta ympäri Suomen. Yli 80 prosenttia junalipuista ostetaan jo muualta kuin asemien lipunmyynnistä, pääosin VR:n verkkokaupasta www.vr.fi tai VR Mobiilista. Tämän johdosta asemien lipunmyyntipisteitä on tarve vähentää ja keskittyä yhä enemmän verkkomyynnin ja mobiilipalveluiden kehittämiseen.

Junien aikataulut ja vuorot muuttuvat

VR:n oman kaukoliikenteen aikatauluja ja reittejä muutetaan vaiheittain. Junavuoroja vähennetään 25. lokakuuta reiteillä Turku-Helsinki, Tampere-Turku, Seinäjoki-Vaasa, Helsinki-Oulu, Tampere-Jyväskylä, Jyväskylä-Kuopio ja Savonlinna-Parikkala. Turku–Helsinki-välillä kaikki junat pysähtyvät jatkossa Espoon sijasta Leppävaarassa, josta on hyvät yhteydet HSL:n kaupunkiliikenteeseen. Seuraavia aikataulumuutoksia suunnitellaan maaliskuuksi 2016, ja niiden yksityiskohtia tarkennetaan loppuvuoden aikana. Lokakuun liikennemuutokset>>

Liikenne- ja viestintäministeriö ostaa sekä kauko- että Helsingin seudun vyöhykeliikennettä 40 miljoonalla eurolla vuodessa. Valtio suunnittelee junaliikenteen ostoihin 12,3 miljoonan euron vähennystä. Liikenne- ja viestintäministeriön ostamasta junaliikenteestä käydään neuvotteluja tulevana syksynä ja muutosten arvioidaan tulevan voimaan ensi vuoden maaliskuussa. Liikenne-ja viestintäministeriön ostaman junaliikenteen reitit >>

Tavoitteena 50 miljoonan euron kustannussäästöt

Liikenne- ja palvelumuutosten mahdollistamiseksi sekä hinnoittelun uudistamiseksi VR Group käynnistää matkustajaliikenteen organisaatiota, junaliikenteen kunnossapitoa sekä junaliikennöintiä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Myös junien ravintolapalveluista vastaavan Avecran hallintoa on tarkoitus tehostaa.

Neuvotteluissa käsitellään asiakaspalvelun tehostamista, mikä voi johtaa joidenkin asemien li-punmyynnin sulkemiseen. Osana kustannusten karsimista junakaluston kunnossapitoa tehostetaan. Lisäksi uuden junakaluston ja liikennemuutosten myötä kunnossapidon tarve vähenee. Näistä suunnitelmista johtuen myös veturinkuljettajia tarvittaisiin aiempaa vähemmän.

Kaavailtujen muutosten ja yhteistoimintaneuvottelujen piirissä on noin 2800 henkilöä matkustaja-liikenteestä, junien kunnossapidosta, junaliikennöinnin yksiköstä sekä Avecralta. Neuvottelut eivät koske matkustajaliikenteen lähiliikennettä, VR-konsernin keskitettyä hallintoa, VR Trackia, VR Transpointia eikä Pohjolan Liikenne Oy:tä.

Neuvotteluissa käsitellään työnantajan suunnitelmat sekä arvioidaan mahdolliset henkilövaikutukset ja muutostarpeet eri toimintoihin. Alustavien arvioiden mukaan työtehtävien vähennystarve on enimmillään 570 henkilöä.

VR Group toteuttaa muutoksissa vastuullista henkilöstöpolitiikkaa. Konsernissa on käytössä laajennettu muutosturva, jolla tuetaan mahdollisten toimenpiteiden kohteeksi joutunutta henkilöstöä ja varmistetaan henkilöstön yhdenvertainen kohtelu eri yksiköissä ja ammattiryhmissä.

Neuvottelujen kesto on enintään kolme kuukautta, jonka jälkeen tuloksista tiedotetaan erikseen. Muutokset on tarkoitus toteuttaa vuosien 2015 ja 2016 aikana.


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu