VR Track aloittaa yt-neuvottelut sähköliiketoiminnassa

VR-konserniin kuuluva VR Track aloittaa yhteistoimintaneuvottelut 6.2.2012. Neuvottelut koskevat kaikkea sähköliiketoiminnan henkilöstöä, johon sovelletaan Rautatiealan työehtosopimusta, eli yhteensä 460 henkilöä. Neuvotteluissa keskustellaan VR Trackin sähköliiketoiminnan mahdollisuuksista tilanteessa, jossa kaikki asentajat eivät suostu sitoutumaan uuteen varallaolosopimukseen. Erittäin kireän markkinatilanteen ja heikentyneiden työllisyysnäkymien vuoksi VR Track ja henkilöstön edustajat ovat osana kilpailukykysopimusta sopineet varallaolojärjestelmästä. Järjestelmä on sovittu otettavaksi käyttöön 1.2.2012. Suuri osa sähköasentajista ei kuitenkaan ole sitoutunut varallaoloon. Tämän takia VR Trackin sähköliiketoiminnan toimintaedellytykset ovat olennaisesti vaarantuneet. Kieltäytymisten taustalla on pitkään jatkunut Sähköliiton ja Rautatieläisten liiton välinen kiista neuvotteluoikeuksista ja sähkömiesten järjestäytymisestä. Sähköliitto on pitkään houkutellut VR Trackin sähkömiehiä jäsenikseen. Voimassaoleva yleissitova työehtosopimus on kuitenkin solmittu VR Trackia edustavan Palvelualojen työnantajaliiton ja Rautatieläisten liiton välillä. Liittojen väliset riidat sähkömiesten järjestäytymisestä johtivat laittomaan työtaisteluun juhannusviikolla viime vuonna. – Tilanne on erittäin vakava. Alalla on vakiintunut varallaolokäytäntö, ja olemassa olevat asiakassopimukset edellyttävät ehdottomasti toimivaa varallaoloa, VR Trackin toimitusjohtaja Ville Saksi toteaa. VR Trackilla ei tällä hetkellä ole tarpeeksi työntekijöitä kunnossapidon varallaolotehtäviin eikä toisaalta mahdollisuutta tarjota riittävästi sellaisia työtehtäviä, joihin ei sisälly varallaoloa. – Uhkana on tulevien tarjouskilpailujen häviäminen ja asiakassopimusten purkautuminen sekä niiden seurauksena työn vähentyminen sähköliiketoiminnassa, Saksi sanoo. Yt-neuvotteluissa käydään läpi käytettävissä olevat keinot tilanteen ratkaisemiseksi. Jos työnantajalla ei ole käytettävissään riittävästi työntekijöitä varallaolotehtäviin, voidaan harkita myös koko liiketoiminnan tai sen osan ulkoistamista tai myymistä. Toimenpiteet voivat johtaa työvoiman irtisanomiseen. Vaihtoehtoina käsitellään sähköliiketoiminnan työntekijöiden ja tehtävien uudelleenjärjestelyjä. Jos henkilöstövaikutusten kohteeksi joutuneita työntekijöitä ei pystytä sijoittamaan toisiin tehtäviin, alustavan arvion mukaan 45 henkilöä sanotaan irti.

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu