VR Track jatkaa radan kunnossapitoa Uudellamaalla

VR Track Oy ja Liikennevirasto ovat sopineet radan ja sen turvalaitteiden kunnossapidosta Uudellamaalla Liikenneviraston kunnossapitoalueella 1. Uudellamaalla sijaitseva kunnossapitoalue 1 on raideliikenteen kannalta merkittävä. Se sisältää runsaasti tiheään liikennöityä lähiliikennerataa ja nopean liikenteen rataa, muun muassa Kerava–Lahti-oikoradan sekä tärkeän huoltoratapihan Ilmalassa. Kunnossapitoalueeseen kuuluu myös Vuosaaren satamaan johtava tunnelirata sekä vuonna 2015 valmistuva Kehärata. VR Track hoitaa tälläkin hetkellä alueen kunnossapitoa. Juuri solmittu uusi viisivuotinen sopimus alkaa huhtikuussa 2013.

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu