VR Track kehittämässä uutta työmaakulttuuria

Rakennuslehti valitsi 4.12.2012 Liikenneviraston ja VR Trackin allianssimuotoisen Lielahti–Kokemäki-ratatyömaan Vuoden työmaaksi 2012. Allianssi on uudenlainen tapa toteuttaa ja suunnitella rakennusprojekteja. Tilaaja ja urakoitsija toimivat yhteisessä organisaatiossa ja avoimin tiedoin. Kaikki tehdään allianssissa me-hengessä. Lielahti–Kokemäki-ratahanke on Euroopan ensimmäinen julkisten hankintojen allianssihanke ja samalla Liikenneviraston pilottihanke. Lielahti–Kokemäki on noin 90 kilometriä pitkä sähköistetty ja yksiraiteinen rataosuus, jolla liikennöi noin 40 junaa vuorokaudessa. Työmaahan kuuluu monipuolisesti silta-, maanrakennus-, sähkö-, turvalaite-, tasoristeys- ja ratatöitä. Haasteensa töihin tuo se, että niitä tehdään junaliikenteen ehdoilla. Työssä on kuitenkin onnistuttu hyvin: työmaasta johtuva rataosan liikenteen täsmällisyys oli rakennuskaudella kesäkuusta lokakuuhun 99,98%. Rakennuslehden raati vakuuttui tilaajan ja urakoitsijan yhteistyöstä urakassa. Työmaalla on panostettu turvallisuuteen. Puutteisiin ja turvallisuushavaintoihin tartutaan heti, ja niistä puhutaan avoimesti molempien osapuolten kesken. – Hankkeessa on kattava riskienkartoitus ja muutenkin turvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota, kiitteli Rakennuslehden raati. Innovatiivisuus kautta hankkeen nähtiin hyvänä asiana. Aikatauluhallinta on hankkeessa toteutettu hyvin ja innovatiivisesti. Pienillä oivalluksilla, kuten havainnollisten viikkoaikataulujen käytöllä on suuri merkitys tämän kokoisessa hankkeessa. Rakennuslehden palkintogaalassa 4.12.2012 VR Trackin toimitusjohtaja Ville Saksi kiitti koko allianssiurakan henkilöstöä. Hän korosti Liikenneviraston ennakkoluulotonta asennetta ja rohkeutta uudistaa urakoiden hankinta- ja toteutuskäytäntöjä moderniin suuntaan, jossa tuottavuus- ja käyttäjälähtöisyys, yhteistyö ja riskien sekä hyötyjen jakaminen tulevat paremmin huomioiduiksi. Vuoden työmaa -palkinto on osoitus yhteishengen tärkeydestä urakoiden onnistumisessa. – Avoimuus ja tilaajan läsnäolo työmaalla on tuottanut kaivattua asennemuutosta. Ongelmat ratkaistaan välittömästi yhdessä, ja näin on vältytty urakoita usein viivästyttäviltä vastakkainasetteluilta ja lisäkustannuksilta, Ville Saksi sanoi.

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu