VR Track lomauttaa henkilöstöään

VR-konserniin kuuluva VR Track Oy lomauttaa henkilöstöään merkittävästi heikentyneen markkinatilanteen takia. Yhtiö lomauttaa määräaikaisesti enintään 255 ja toistaiseksi enintään 125 henkilöä. Syynä lomautuksiin ovat valtion vähentyneet investoinnit rataverkkoon ja kiristynyt kilpailu kunnossapitomarkkinoilla. Määräaikaisten lomautusten kesto vaihtelee muun muassa työkannan perusteella. Toistaiseksi lomautettujen henkilöiden töihin paluu edellyttää merkittävää parannusta markkinatilanteessa ja VR Trackin työkannassa. Lomautukset kohdistuvat sekä radanrakentamisen, kunnossapidon että sähkön liiketoimintojen henkilöstöön. Noin kolmannes lomautetuista työskentelee Itä-Suomessa, neljännes Etelä- ja Länsi-Suomessa sekä kymmenesosa Pohjois-Suomessa. Noin neljä viidesosaa heistä on työntekijöitä ja loput toimihenkilöitä. Lomautukset eivät vaikuta talvikunnossapitoon. VR Track on siirtänyt henkilöstöä lumitöihin talvikaudeksi. Rataverkon kunnossapidosta vastaa Liikennevirasto, joka tilaa työt eri urakoitsijoilta. Liikennevirastolla on yhteensä 12 kunnossapitoaluetta, joista kahdeksan on VR Trackin hoidossa. VR Track toteuttaa useita toimenpiteitä, jotka lieventävät lomautusten vaikutuksia. Yhtiö järjestää muun muassa ammatillista koulutusta ja tukee henkilöstöä uuden työpaikan löytämisessä. Lisäksi lomautetuilla on oikeus tehostettuihin työterveyshuollon palveluihin.

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu