VR Track voitti Euroopan ensimmäisen allianssiurakan

VR-konserniin kuuluva VR Track on voittanut allianssimallilla toteutettavan Lielahti–Kokemäki-perusparannushankkeen urakkakilpailun. Allianssimuotoista urakkamallia käytetään nyt ensimmäisen kerran julkisissa hankinnoissa Euroopassa. Urakka sisältää hankkeen kehitysvaiheen ja ehdollisena hankkeen toteutusvaiheen. Kehitysvaihe sisältää mm. suunnittelun, työsisällön määrityksen, hankkeen aikataulutuksen sekä tavoitekustannusarvion laadinnan. Kehitysvaiheen lopussa Liikennevirasto tekee päätöksen, siirrytäänkö hankkeessa toteutusvaiheeseen. Allianssi käynnistää ratasuunnittelun tulevana syksynä. Rakentaminen käynnistyy ensi vuonna, ja hankkeen arvioidaan valmistuvan vuonna 2015. Hanke sisältää 91 kilometrin pituisen rataosan perusparantamisen kiskot ja pölkyt tukikerroksen ja routasuojauksen luiskat, rummut, sillat ja tasoristeysten kansirakenteet sähkö- ja turvalaitteiden työnaikaiset muutokset peruskorjauksen edellyttämälle tasolle Lisäksi rataosalla on kehittämistarpeita, joiden toteutuksen laajuus selviää hankkeen kehitysvaiheessa. Hankkeen peruskorjaustöiden kustannusarvio on noin 90 miljoonaa euroa sisältäen tilaajan raidemateriaalihankinnat. Kehittämistoimenpiteiden kustannusarvio on noin 50 miljoonaa euroa. Allianssimalli on yhteistoiminnallinen toteutustapa, jossa tilaaja, suunnittelijat ja urakoitsijat muodostavat yhteistyöryhmän, joka yhdessä vastaa hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Osapuolet jakavat hankkeeseen liittyvät riskit ja hyödyt sekä noudattavat tiedon avoimuuden periaatteita kiinteää yhteistyötä tavoitellen. Lielahti - Kokemäki-hankkeen allianssin muodostavat VR Track ja Liikennevirasto. Allianssimuotoista urakkamallia ei ole aiemmin käytetty julkisissa hankinnoissa Euroopassa. Toteutusmallia on käytetty sadoissa hankkeissa Australiassa ja Uudessa Seelannissa, ja siitä on saatu erittäin hyviä kokemuksia.

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu