VR Transpoint, Binderholz ja Steveco luovat uutta tehoa sahatavaran vientiin

VR Transpoint ja satamaoperaattori Steveco ovat yhteistyössä kehittäneet kokonaisvaltaisen logistiikkaketjun sahatavaran vientiliikenteeseen. Lieksassa ja Nurmeksessa toimivien Binderholzin sahojen tavaravirrat keskitetään tehokkaiksi junakuljetuksiksi Kotkan ja Haminan satamiin.

Rautatiekuljetukset sekä satamaoperoinnin yhdistävä logistiikkaketju tehtailta laivaan toteutetaan yhden palveluntarjoajan tuotteena. Kuljetettavan sahatavaran määrä on vuositasolla yli 250 000 kuutiota.

Lieksan ja Nurmeksen sahojen tavaravirrat keskitetään tehokkaiksi 40-vaunuisiksi kokojunakuljetuksiksi, jossa junan koko kuljetuskapasiteetti on asiakkaan käytössä. Sahatavara viedään Kotkan ja Haminan satamiin, jossa se asiakastarpeiden mukaan varastoidaan, kontitetaan, kuormataan trailereihin tai laivataan.

- Maakuljetusten keskittämisellä juniin saadaan käyttöön junan suurten massojen kuljettamiseen liittyvät hyödyt kuten iso kapasiteetti sekä kuljetusten säännöllisyys ja toimitusvarmuus. Yhteistyönä toteutettu malli lisää ennakoitavuutta, reagointimahdollisuuksia ja koko logistisen ketjun läpinäkyvyyttä. Asiakkaalle tämä tuo tehokkuutta, sujuvuutta logistisen prosessin hallintaan, kustannussäästöjä sekä selvää kilpailuetua, VR Transpointin tuotantojohtaja Tero Kosonen toteaa.

Yhtiöiden muodostamassa konsortiossa maakuljetukset ja logistiikan kokonaiskoordinointi ovat VR Transpointin vastuulla. Steveco vastaa satamatoiminnoista ja huolinnasta.

Junan kuormaus sekä operointi suunnitellaan tarkasti asiakastarpeiden pohjalta huomioiden sekä satamatoimintojen että laivauksen tehokkuus. Juna liikennöi neljänä päivänä viikossa, ja kuljetukset hoidetaan niihin erikseen varatuilla vaunuilla.

Toimintamalli mahdollistaa koko logistisen kokonaisuuden suunnittelun yhdessä alusta lähtien.
Suurten ja vakaiden toimijoiden yhteenliittymä lisää toimintavarmuutta sekä maa- ja merikuljetusten että esimerkiksi konttien saatavuuden osalta. Yhteistyön tuloksena syntyy saumaton ja tehokas kokonaisuus operatiiviseen toimintaan.


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu