VR Transpointille uutta liikennevirtaa viljakuljetuksista – asiakastyytyväisyys ennätystasolla

Koronaepidemian vaikutukset VR Transpointin liiketoimintaan jäivät maltillisiksi vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Viljakuljetukset ovat tuoneet VR Transpointille uutta transitoliikennevirtaa. Asiakkaiden tyytyväisyys on nousussa ja nyt ennätystasolla.

VR Transpointin rautatiekuljetusten volyymit laskivat tammi-kesäkuussa vain 1,7 prosenttia edellisvuodesta ja olivat 18,2 (18,5) miljoonaa tonnia. Kuljetusvolyymeihin vaikuttivat alkuvuoden laajat työmarkkinahäiriöt. Koronaepidemian vaikutukset liiketoimintaan jäivät maltillisiksi ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Autoliikenteessä kuljetettu määrä oli 2,6 (2,6) miljoonaa tonnia, jossa oli nousua 0,8 prosenttia edellisvuoteen.

Uusi ja merkittävä transitoliikenteen avaus

VR Transpoint sai uutta transitoliikennevirtaa, kun viljakuljetukset käynnistyivät heinäkuun lopulla Venäjältä Vainikkalan kautta Naantalin satamaan. Viljaa kuljetetaan kokojunina heinä-syyskuun aikana lähes päivittäin. VR Transpointille kyse on merkittävästä uudesta transitoliikenteen avauksesta. Kuljetusten tiimoilta VR Transpoint tekee tiivistä yhteistyötä Suomen Viljava Oy:n kanssa.

"Suomi sopii erinomaisesti transitoreitiksi myös viljakuljetuksiin. Olemme markkinoineet aktiivisesti reitin sopivuutta ja nyt pitkästä aikaa viljaa kulkee näin isoja määriä Venäjältä Suomen kautta kolmansiin maihin. Venäjällä on ollut hyviä viljasatoja viime vuosina osin viljelyteknologian kehittymisen myötä ja viljaa riittää myös vientiin. Kyseessä on meille merkittävä uusi avaus, ja tietysti toivomme tästä jatkuvampaa liikennevirtaa. Uudet kuljetusvirrat haastavassa markkinatilanteessa ovat meille tärkeitä", VR Transpointin johtaja Martti Koskinen kertoo.

Asiakkaiden suositteluhalukkuus nousussa

VR Transpoint mittaa asiakastyytyväisyyttä kvartaaleittain – 3 kertaa lyhyellä verkkopohjaisella pulssikyselyllä ja kerran puhelimitse tehtävällä laajemmalla asiakastyytyväisyystutkimuksella vuoden aikana. Kaikissa näissä tutkimuksissa mitataan suositteluhalukkuutta eli NPS-arvosanaa. VR Transpointin toisen kvartaalin NPS-luku nousi erinomaisesti tasolle 31, mikä on kaikkien aikojen paras pulssikyselyn tulos (Q2/2019 = 8). VR Transpointin kaikissa liiketoiminnoissa – rautatielogistiikka, kotimaan maantielogistiikka, kansainvälinen maantielogistiikka – tulos oli hyvä.

"Positiiviseen kehitykseen on vaikuttanut erityisesti operatiivisen toimintamme korkea laatu, joka näkyy asiakaspalautteen mukaan luotettavuutena myös poikkeusolojen aikana. Vaikka korona on tuonut omat haasteensa myös logistiikan toimialalle, olemme tässä poikkeuksellisessa tilanteessa turvanneet teollisuuden kuljetukset. Hienoa, että asiakkaamme ovat tyytyväisiä toimitusvarmuuteemme, poikkeusaikoina vakaan toimijan merkitys korostuu", Martti sanoo.


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu