VR valmistautuu kilpailuun tehostamalla toimintaansa

• VR valmistautuu joukkoliikenteen avautuvaan ja kiristyvään kilpailuun. 

• Junalippujen myynti on siirtynyt odotettua voimakkaammin itsepalvelukanaviin. Lipuista jo 75 % ostetaan muualta kuin asemien lipputoimistoista. Asemamyynnin osuuden arvioidaan pienenevän edelleen.
• VR uusii organisaatiotaan ketterämmäksi ja asiakaslähtöisemmäksi.

VR:n matkustajaliikenteen tehostamiseen tähtäävät yhteistoimintaneuvottelut käynnistyvät 20. toukokuuta. Neuvottelujen ja muutostarpeen taustalla ovat juuri muutokset asiakaskäyttäytymisessä ja joukkoliikenteen kilpailutilanteessa.

- Muutamme toimintaamme, sillä asiakkaamme ostavat lippunsa yhä useammin muualta kuin asemilta. Joukkoliikenteen kilpailu kovenee olennaisesti linja-autoliikenteen vapautumisen myötä. VR:n pitää pystyä tehokkaampaan ja ketterämpään palveluun, matkustajaliikenteen johtaja Antti Tiitola toteaa.

Matkustajaliikenteen organisaatiota ja tehtäviä suunnitellaan järjestettäväksi uudelleen. Neuvotteluissa käsitellään myös asemien toiminnan tehostamista, mikä johtaa joidenkin asemien lipunmyynnin sulkemiseen. Nämä suunnitelmat eivät vaikuta junien liikennöintiin. Muutokset lipunmyynnissä eivät vaikuta myöskään asemien odotustilojen aukioloihin.

Kaavailtujen muutosten ja yhteistoimintaneuvottelun piirissä on noin 500 henkilöä matkustajaliikenteestä lukuun ottamatta junahenkilökuntaa (konduktöörit, junamyyjät), lähiliikenneyksikköä, Pohjolan Liikenne Oy:tä ja Avecra Oy:tä.

Yhteistoimintaneuvotteluissa arvioidaan henkilövaikutukset sekä muutostarpeet eri toimintoihin. Alustavien arvioiden mukaan työtehtävien vähennystarve on 130 henkilötyövuotta, joka kaavaillaan toteutettavaksi eläke- ja tehtäväjärjestelyin, osa-aikaistamalla nykyisiä työsuhteita sekä irtisanomisin.

VR-konserni toteuttaa muutoksissa vastuullista henkilöstöpolitiikkaa. Konsernissa on tilapäisesti käytössä laajennettu muutosturva, jolla varmistetaan henkilöstön yhdenvertainen kohtelu eri yksiköissä ja ammattiryhmissä. Kokonaisuus pitää sisällään laajennetun sopeutusturvan, uudelleen työllistymiseen tähtäävää koulutusta ja kattavan työterveyshuollon tuen.

Neuvottelujen kesto on enintään kolme kuukautta, jonka jälkeen tuloksista tiedotetaan erikseen. Muutokset on tarkoitus toteuttaa vuoden 2014 aikana.


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu