VR valmistelee junat talveen

VR on jatkanut työtään junaliikenteen täsmällisyyden ja talviluotettavuuden parantamiseksi. Koko junakalusto tarkastetaan talvea varten. Viime vuonna tehtyjä valmius- ja liikennöintisuunnitelmia on päivitetty. Käynnissä on myös useita pitkäaikaisempia kehityshankkeita. VR tarkastaa ja huoltaa koko junakaluston talven varalta. Osaan kalustosta tehdään teknisiä muutostöitä luotettavuuden parantamiseksi. Talvitarkastukset ovat yksi osa kaluston kunnossapitoa. Junia huolletaan säännöllisesti ympäri vuoden. Helsingin varikolla olevaa junien jäänesto- ja sulatuslaitteistoa käytetään tulevana talvena lähiliikenteen junissa. Käyttökokemusten perusteella jäänestosta saadaan suurin hyöty lyhyitä matkoja kulkevissa lähijunissa. Lähiliikenteen valmiussuunnitelmia häiriötilanteiden varalta on uusittu niin, että muutokset voidaan toteuttaa aiempaa sujuvammin. R- ja H-junien kääntymisaikoja on pidennetty Helsingissä, mikä vähentää myöhästymisten ketjuuntumista. Ovien väliin pakkautuvan lumen poistamiseen lisätään työvoimaa. Helsingin ja Tampereen asemilla on ensi talvena miehitetty kaukoliikenteen varajuna, jolla voidaan tarvittaessa korvata myöhässä kulkeva juna aiempaa nopeammin. Viime keväänä toimintansa aloittaneen VR:n operaatiokeskuksen toiminta on vakiintunut, mikä parantaa junaliikenteen häiriötilanteiden hoitoa. Operaatiokeskus seuraa ja koordinoi keskitetysti koko Suomen matkustaja- ja tavarajunaliikennettä. Viime vuoden muutoksista yhä apua VR teki jo viime talven alla paljon junaliikenteen täsmällisyyden parantamiseksi. Helsingin ratapihan ruuhkaa helpotettiin uusilla liikennöintimalleilla, ja ratapihalle varattiin vapaita raiteita häiriötilanteiden varalta. Kaukojunien aikatauluihin lisättiin pelivaraa. VR teki myös erilaisia valmiussuunnitelmia häiriötilanteiden ratkaisemiseksi. Toimista oli apua, ja junaliikenteen täsmällisyys on parantunut. Viime syksyn toimenpiteet pätevät tulevana talvenakin. Pendolinojen muutostyöt etenevät VR:llä on käynnissä useita pidemmän aikavälin kehityshankkeita, jotka vaikuttavat junaliikenteen täsmällisyyteen. Pendolinojen tekniset muutostyöt ovat hyvässä vauhdissa, ja ne valmistuvat vuonna 2014. Muutostöiden tavoitteena on vahvistaa niitä Pendolinon ominaisuuksia, jotka tekevät siitä nopeimman junan kotimaan liikenteessä. Kaarteissakin nopean ajon mahdollistavaa kallistusjärjestelmää ja junan alusrakennetta parannetaan niin, että ne kestävät paremmin lunta ja jäätä. VR uudistaa parhaillaan junakalustoaan, mikä parantaa osaltaan junaliikenteen täsmällisyyttä. Uuden kaluston hankinnassa talvikestävyys on tärkeä kriteeri. Uudet ohjausvaunut tulevat liikenteeseen ensi vuoden lopulla. Ohjasvaunun avulla junaa voidaan ohjata molemmista päistä ilman veturinvaihtoa, mikä vähentää vaihtotöitä ja parantaa siten kaukojunien täsmällisyyttä. VR hankkii myös uusia sähkövetureita. Lähiliikenteeseen tulee uusia Sm5-kaupunkijunia, jotka omistaa Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy. Ouluun on rakenteilla uusi varikko, joka valmistuttuaan tehostaa junien kunnossapitoa Pohjois-Suomessa. VR:n tavoitteena on ottaa varikko käyttöön vuonna 2014. VR vastaa junien operoinnista ja junakaluston kunnosta. Rataverkko ja sen kunnossapito kuuluvat Liikennevirastolle.

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu