VR varautuu talveen monin keinoin

VR-konserni varautuu varmistaman junaliikenteen sujuvuuden monin tavoin tulevana talvena. VR on tehostanut muun muassa kalustonsa kunnossapitoa ja laatinut vaihtoehtoisia liikennesuunnitelmia erilaisia häiriötilanteita varten. Myös asiakasviestintää kehitetään yhdessä Liikenneviraston kanssa. VR-konserni ja rataverkosta vastaava Liikennevirasto ovat listanneet yli 60 pitkän ja lyhyen tähtäimen toimenpidettä, jotka parantavat junaliikenteen hoitamista poikkeavissa talviolosuhteissa. Kaluston kunnossapito tehostuu VR-konserni tehostaa kaluston kunnossapitoa ennen talvikautta. Erityyppiselle kalustolle on suunniteltu talvihuoltoja, jotka ajoittuvat loka-marraskuulle. Muut kaluston laajat huollot suunnitellaan talvikauden ulkopuolelle, jotta konepajoilta vapautuisi tarvittaessa enemmän kapasiteettia. Kunnossapito on tilannut myös viime vuotta enemmän kaluston varaosia varastoon. Ratapihojen puhdistusta nopeutetaan Suomen rautatieliikennejärjestelmän kriittisimmät yksittäiset kohdat ovat Helsingin ja Ilmalan ratapihat. Helsingin ratapihalla on 160 vaihdetta ja Pasilan ja Ilmalassa sijaitsevalla Ilmalan varikkoalueella noin 300 vaihdetta. Näiden kohtien toiminnan häiriintyminen heijastuu nopeasti koko Suomeen. Viime talven kokemusten pohjalta VR-konserni ja Liikennevirasto ovat yhteistyössä päivittäneet muun muassa ratapihojen lumisuunnitelmat. Esimerkiksi lumen nopeaa poistamista ratapihoilta parannetaan. Glykolilla nopeutta kaluston sulatukseen VR on investoinut noin 1,3 miljoonaa euroa kaluston glykolisulatuslaitteisiin, jotka nopeuttavat kalustoon kertyneen jään ja lumen sulatusta ja poistoa. Tämä puolestaan nopeuttaa vaunujen sulamista ja niiden saamista liikenteeseen. Laitteet toimitetaan vuoden lopulla. Vastaavista laitteista on jo hyviä kokemuksia etenkin lentoliikenteestä mutta myös junakaluston kunnossapidosta Sveitsissä ja Norjassa. VR varautuu ennakkoon liikennesuunnitelmilla Viime talven oppien pohjalta VR on laatinut useita poikkeavia liikennesuunnitelmia häiriötilanteita varten. Viime talvena esimerkiksi lähiliikenteen junavuoroja supistettiin jonkun verran, jotta liikenteen sujuvuus ja tiedonkulku matkustajille voitiin taata myös haasteellisimmilla keleillä. Asiakasviestintä vaatii laajaa yhteistyötä Poikkeustilanteissa sekä oman henkilöstön että asiakkaiden tiedontarve kasvaa. Sisäistä tiedonkulkua ja asiakastiedotusta poikkeustilanteissa parannetaan pitkällä tähtäimellä viime talven oppien perusteella. Liikennevirasto vastaa asiakastiedottamisesta asemilla, VR puolestaan junissa ja omissa kanavissaan. Tulevana vuonna VR-konserni jämäköittää tiedon keräämistä ja välittämistä perustamalla nykyistä laajemman johtokeskuksen, johon sijoitetaan kaikki häiriötilanteissa läheisesti työskenteleviä toimintoja. Uusi johtokeskus toimii liikenteen hermokeskuksena niin normaali- kuin poikkeusolosuhteissa. VR ja Liikennevirasto ovat viime talvesta alkaen tiivistäneet yhteistyötään lisäämällä tiedonkulkua ja yhteisiä kokouksia. Viime talvena VR-konsernin ja Liikenneviraston johdosta koostuva ryhtiryhmä kokoontui lähes päivittäin. Tätä työtä on jatkettu hyvällä kokemuksella. VR-konserni on monipuolinen, ympäristöystävällinen ja vastuullisesti toimiva matkustuksen, logistiikan ja infra-rakentamisen palveluyritys.

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu