VR veti julkisen liikenteen suosion kasvuun

VR sai erinomaisen tuloksen EPSI Ratingin vuosittain tekemässä julkisten palvelujen asiakaskyselyssä. Sen mukaan VR:n asiakkaat ovat yhä tyytyväisempiä yhtiön palveluihin. Tämä näkyy mm. lisääntyneenä asiakasuskollisuutena sekä VR:n imagon parantumisena. Kyselyn tulokset julkistettiin 19. marraskuuta, ja niiden perusteella VR paransi tuloksiaan huomattavasti viime vuoteen verrattuna. VR:n imussa myös koko julkisen liikenteen suosio kasvoi. Laatu kohdallaan EPSI Ratingin keskeinen mittari on asiakastyytyväisyysindeksi, jolla asiakkaat palveluja arvioivat. VR saavutti asiakkaidensa keskuudessa 5,8 yksikköä korkeamman tyytyväisyysasteen kuin viime vuonna. EPSI Ratingin tiedotteen mukaan kyseessä on huikea parannus. Eniten positiivista kehitystä tapahtui yrityksen imagossa, joka nousi peräti 6,9 yksikköä. Asiakasuskollisuus oli noussut lähes saman verran, 6,7 yksikköä. Merkittävää parannusta nähtiin myös palvelun ja tuotteiden laadussa. – Olemme tulokseen erittäin tyytyväisiä. Teemme työtä yhä paremman palvelun eteen joka päivä, ja tämä kertoo että olemme oikealla tiellä. Suuri kiitos asiakkaillemme, jotka ovat olleet uskollisia meitä kohtaan. Tämä on kiitos myös henkilöstöllemme hyvin tehdystä työstä, sanoo matkustajaliikennedivisioonan johtaja Antti Tiitola. Palveluun panostetaan päivittäin VR:n omat asiakastyytyväisyysmittarit tukevat EPSI Ratingin tuloksia. Asiakkaiden tyytyväisyys matkustajaliikenteen toimintaan on parantunut merkittävästi kuluneen vuoden aikana. Yksi keskeinen syy tähän on junien täsmällisyyden parantuminen. VR tarjoaa myös aktiivisesti edullisia hintavaihtoehtoja junamatkustukseen, ja on ottanut asiakkaat entistä voimakkaammin mukaan palvelujen kehittämiseen Veturi-asiakasohjelman kautta. Pitkäjänteinen työ asiakkaan matkustuskokemuksen parantamiseksi alkaa näkyä, ja palvelun parantamisesta on tullut kaikkien VR:läisten yhteinen asia. Myös henkilöstön asiakaspalveluvalmiuksiin on panostettu ja tätä työtä tullaan edelleen jatkamaan. Julkista liikennettä arvioitiin EPSI Rating-tutkimuksessa asiakastyytyväisyyden ja -uskollisuuden mittareilla. Samalla tutkittiin asiakkaiden kokemuksia, heidän käyttämänsä kulkumuodon imagoa, siihen kohdistuvia odotuksia, tuotteen ja palvelun laatua sekä asiakkaiden saamaa vastinetta rahoille. EPSI Rating on kansainvälinen analyysimenetelmä, joka mittaa liiketoimintojen ja organisaatioiden aineetonta pääomaa. EPSI-tutkimuksen tulokset perustuvat lokakuussa 2012 tehtyihin puhelinhaastatteluihin.

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu