Helsingin rautatieasema, lippu

VR-Yhtymä Oy:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021

Junamatkustaminen piristyi toisella vuosineljänneksellä, jolloin myös junavuoroja lisättiin. Tavaraliikenteen markkinatilanne jatkui positiivisena. Vaikka konsernin liiketulos oli tappiollinen, kehityssuunta kääntyi myönteiseksi toisella kvartaalilla.

Huhti-kesäkuu 2021 (Q2):

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 23,3 % ja oli 202,2 (164,0) miljoonaa euroa.
 • Liikevoitto oli –8,3 (–27,4) miljoonaa euroa tappiollinen eli –4,1 % (–16,7 %) liikevaihdosta. Vertailukelpoinen liikevoitto oli –10,3 (–27,4) miljoonaa euroa eli –5,1 % (–16,7 %) liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 48,7 (–3,1) miljoonaa euroa.
 • Matkamäärät kasvoivat huhti-kesäkuussa 82,7 % kaukoliikenteen junissa, joissa tehtiin 1,7 (0,9) miljoonaa matkaa.
 • VR Transpointin rautatiekuljetusten volyymit kasvoivat 2,8 % ja olivat 9,7 (9,4) miljoonaa tonnia. 

Tammi-kesäkuu 2021 (H1):

 • Konsernin liikevaihto laski 1,0 % ja oli 389,7 (393,5) miljoonaa euroa.
 • Liikevoitto oli –23,0 (–14,5) miljoonaa euroa tappiollinen eli –5,9 % (–3,7 %) liikevaihdosta. Vertailukelpoinen liikevoitto oli –25,0 (–14,5) miljoona euroa eli –6,4 % (–3,7 %) liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 56,1 (29,7) miljoonaa euroa.
 • 24.3. ilmoitettiin VR Groupin toimitusjohtaja Rolf Janssonin siirtymisestä toisen yrityksen palvelukseen. Lauri Sipponen nimitettiin uudeksi toimitusjohtajaksi, ja hän aloitti tehtävässään katsauskauden jälkeen 5.8.2021.
 • Kaukoliikenteessä tehtiin 3,0 (4,2) miljoonaa matkaa, ja määrä oli –27,1 % vähäisempi verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan.
 • VR Transpointin rautatiekuljetusten volyymit olivat katsauskaudella 1,7 % suuremmat kuin edellisenä vuonna ja olivat 18,5 (18,2) miljoonaa tonnia. 

Toimitusjohtaja Lauri Sipponen: 

Koronaepidemia leimasi edelleen vahvasti liiketoimintamme kehitystä ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Epidemia vaikutti erityisesti VR Matkustajaliikenteeseen mutta välillisesti myös koko konserniin. Henkilökuntamme niin kentällä kuin toimistolla ansaitsee erityisen kiitoksen työpanoksestaan ja palveluasenteestaan pitkittyneen ja haastavan kriisiajan keskellä.

Vaikka käänne positiivisempaan tapahtui ja junamatkustaminen piristyi toisen kvartaalin aikana ja etenkin kesän kynnyksellä, vuosipuoliskon matkustajamäärät jäivät jälkeen viime vuoden vastaavasta ajasta, jolloin koronan vaikutukset näkyivät vasta keväällä. Katsauskaudella yöjunaliikenne ja kotimaanmatkailu olivat suosiossa, kun taas työmatkaliikenne kärsi epidemiatilanteesta. Jatkossa matkustus todennäköisesti muuttaa muotoaan, kun etätyöt ja monipaikkainen työ yleistyvät. 

Epidemian hillintään liittyi koko yhteiskunnan tasolla rajoitustoimia, joiden vuoksi rajasimme keväällä matkustajamäärät puoleen junien kapasiteetista noin kuukaudeksi ja jouduimme sulkemaan myös ravintolapalvelut lähes kahden kuukauden ajaksi. Huolehdimme turvallisuudesta lukuisin tavoin ja toimme maaliskuussa maskipakon juniin. Venäjän-liikenne pysyi seisahduksissa matkustusrajoitusten takia. Lisäksi lähi- ja kaukoliikenteeseen vaikuttivat veturinkuljettajien mielenilmaukset.

Kysynnän elpyessä palautimme liikenteeseen asteittain markkinaehtoisia junavuoroja, joita olimme joutuneet vuoden alussa vähentämään. Edistimme aktiivisesti kotimaanmatkailua esimerkiksi lisäämällä yöjunavuoroja, houkuttelevalla hinnoittelulla ja uusilla palveluilla, kuten toimittamalla ravintolavaunun tuotteita hyttiin. Toimme kesäksi myyntiin uuden lipputyypin, lomalipun, jolla voi matkustaa rajattomasti tietyn ajan sisällä. 

Uskomme ilmastoystävällisen raideliikenteen tulevaisuuteen, mistä kertovat esimerkiksi investoinnit kaukojunien parempiin verkkoyhteyksiin sekä eteneminen uuden lähi- ja yöjunakaluston hankinnassa. 

Katsauskauden aikana saavutimme merkittävän etapin, kun VR:n ja HSL:n välisen uuden sopimuskauden mukainen lähijunaliikenne käynnistyi juhannuksen jälkeen. Uutta sopimuskautta ajatellen on tehty paljon muutoksia ja uudistuksia niin VR:n lähiliikenteessä kuin kunnossapidosta vastaavassa VR FleetCaressakin. Valmistauduimme myös Tampereen Ratikan liikennöinnin alkamiseen. 

Logistiikan osalta markkinatilanne näyttäytyi positiivisena, kun maailmantalous oli kasvu-uralla ja Suomenkin talouskehitys suotuisaa. Kotimaassa etenkin metsä- ja metalliteollisuuden kuljetusten kysyntä oli vahvaa, idänliikenteessä volyymit sen sijaan heikentyivät.  

Katsauskauden aikana kerroimme, että VR Transpoint vastaa Metsä Groupin Kemiin rakennettavan uuden biotuotetehtaan raakapuulogistiikasta ja investoi samalla uusiin raakapuuvaunuihin. Lisäksi kerroimme merkittävästä yhteistyösopimuksesta koskien Terrafamen uuden akkukemikaalitehtaan kuljetuksia. Tiivis yhteistyö teräsyhtiö SSAB:n kanssa jatkuu, ja katsauskaudella solmittiin sopimus rautatiekuljetuksista ja niiden päästöjen puolittamisesta vuoteen 2024 mennessä. Vuosipuoliskon aikana säännölliseen liikenteeseen tuotiin myös ennätyssuuri, 7 000 tonnin tavarajuna sekä ensimmäiset modulaariset Finnowagon-vaunuilla varustetut junat.

VR FleetCare saavutti merkittävän kasvustrategian onnistumisen ja solmi sopimuksen norjalaisen junaoperaattori Vyn kanssa yöjunavaunujen modernisoinnista. VR FleetCare myös organisoi tuotantoaan uudelleen palvelulähtöisesti keskittämällä komponenttien elinkaaripalvelut omaan liiketoimintayksikköönsä. Esimerkkinä panostuksista digitalisaatioon ja uuteen teknologiaan VR FleetCare toi Helsingin varikolle käyttöön niin sanotun junaskannerin, jolla junan viat voidaan havaita automaattisesti. 

Otimme jälleen edistysaskelia ympäristötyössä. Allekirjoitimme 200 miljoonan euron valmiusluottosopimuksen (revolving credit facility, RCF), jonka marginaali riippuu ympäristötavoitteidemme saavuttamisesta. Lisäksi otimme käyttöön suuren aurinkovoimalan Helsingin varikolla junien kunnossapidossa. Veturinkuljettajaa avustava, koneälyä hyödyntävä DAS-järjestelmä puolestaan auttaa jatkossa optimoimaan matkustaja- ja tavarajunien ajoa niin, että energiatehokkuus lisääntyy.  

Kuluvan vuoden näkymät

Koronaepidemian kehittyminen hallitsee edelleen kuluvan vuoden näkymiä, erityisesti VR Matkustajaliikenteen osalta. Kesällä junamatkustaminen elpyi ja vuoroja lisättiin, kun vapaa-ajan matkustaminen kotimaassa lisääntyi, rokotuskattavuus laajeni ja rajoitustoimet lieventyivät. Vaikka matkustajaliikenteessä on tapahtunut käänne positiivisempaan, epidemiatilanteeseen liittyy edelleen epävarmuuksia. Epidemia on vaikuttanut erityisesti työmatkustamiseen. 

Maailmantalous on hyvässä vireessä, mikä parantaa Suomen perusteollisuuden vientinäkymiä. Kotimaan kuljetuskysynnän uskotaan pysyvän erinomaisella tasolla, ja kehitystä tukevat erityisesti metsä- ja metalliteollisuuden hyvä suhdannetilanne sekä yleinen raaka-aineiden vahva kysyntä. Vaikka metsäteollisuudessa esimerkiksi sellun ja raakapuun kysyntä on voimakasta, paperituotannon supistuminen ja tuotantolaitosten sulkeminen vaikuttavat myös VR Transpointin kuljetuksiin. Idänliikenteen odotetaan piristyvän loppuvuoden aikana huomioiden solmitut asiakassopimukset ja -näkymät.  

VR FleetCaren ulkoisen liikevaihdon ennakoidaan kasvavan viime vuodesta, sillä yhtiö on hakenut aktiivisesti kasvua ja voittanut kilpailutuksia, joiden toteutus alkaa tai laajenee kuluvan vuoden aikana.

Konsernitasolla VR Group odottaa koko vuoden liikevaihdon kasvavan ja tuloksen parantuvan viime vuoteen nähden. Pidemmällä tähtäimellä raideliikenteen suosiota tukevat megatrendit, kuten kaupungistuminen ja ilmastokysymysten korostuminen. Suhtautuminen raide- ja joukkoliikenteeseen on yhteiskunnan tasolla myönteistä. Enenevissä määrin sekä matkustaja- että tavaraliikenteen asiakkaiden pyrkimyksenä on lisätä raideliikenteen käyttöä. VR Group pyrkii myös aktiivisesti omilla toimillaan ja vastaamalla asiakkaiden odotuksiin kasvattamaan ympäristöystävällisen raide- ja kaupunkiliikenteen liikennemuoto-osuutta.

Lue lisää: VR-Yhtymä Oy:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021 kokonaisuudessaan


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu