VR-Yhtymä Oy:n yhtiökokouksen 17.3.2022 päätökset

VR-Yhtymä Oy:n yhtiökokous pidettiin 17. maaliskuuta 2022 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2021 tilinpäätöksen ja päätti hallituksen esityksestä, että vuodelta 2021 jaetaan yhteensä 40 miljoonan euron pääomapalautus mutta ei osinkoa. Yhtiön hallituksen ja hallintoneuvoston kokoonpanot vahvistettiin. Samalla päätettiin myös yhtiömuodon muuttamisesta Oyj:ksi.  

VR-Yhtymä Oy:n hallituksen puheenjohtajana jatkaa Kjell Forsén. Hallituksen jäseninä toimivat edelleen Nermin Hairedin, Pekka Hurtola, Virve Laitinen ja Sari Pohjonen. Heikki Allonen ja Roberto Lencioni jäävät pois hallituksesta. Uusina jäseninä aloittavat Markus Holm, Jaakko Kiander ja Turkka Kuusisto.

Hallintoneuvoston kokoonpano pysyy ennallaan. Puheenjohtajana toimii Sheikki Laakso (ps.). Muut hallintoneuvoston jäsenet ovat Anders Adlercreutz (r.), Sanna Antikainen (ps.), Seppo Eskelinen (sd.), Hanna Holopainen (vihr.), Mai Kivelä (vas.), Jouni Kotiaho (ps.), Matias Marttinen (kok.), Raimo Piirainen (sd.), Arto Pirttilahti (kesk.), Ruut Sjöblom (kok.) ja Katja Taimela (sd.). 

Myös hallituksen ja hallintoneuvoston palkkiot pysyvät ennallaan. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 54 750 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 25 800 euroa vuodessa ja jäsenille 22 800 euroa vuodessa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 600 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 800 euroa kokoukselta, varapuheenjohtajalle 600 euroa kokoukselta ja jäsenille 500 euroa kokoukselta. Lisäksi jokainen yhtiön hallituksen ja hallintoneuvoston jäsen saa VR:n vapaalipun. 

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksestä, että VR-Yhtymä Oy jakaa 18,18 euron osakekohtaisen pääomanpalautuksen, yhteensä 40 miljoonaa euroa, sijoitetun vapaan pääoman rahastosta. Osinkoa vuoden 2021 tuloksesta ei jaeta. Pääomanpalautus maksetaan 30.6.2022 mennessä. 

Lisäksi yhtiökokous päätti yhtiömuodon muutoksesta osakeyhtiöstä (Oy) julkiseksi osakeyhtiöksi (Oyj). Oyj-muutoksella varaudutaan uusiin rahoitusmuotoihin tulevaisuuden kalustoinvestointien rahoittamiseksi, esimerkiksi listatun joukkovelkakirjalainan liikkeelle laskemisen mahdollistamiseksi.  


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu