VR-Yhtymän kommentit Joonas Köntän kirjalliseen kysymykseen ostoliikenteen perutuista junavuoroista 11.10.2021

VR:n tavoitteena on ilmastoystävällisen junaliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvattaminen Suomessa yli 10 prosenttiin. Olennainen edellytys junaliikenteen osuuden kasvattamiselle on kestävän liikennejärjestelmän kehittäminen sekä valtakunnallisesti että alueellisesti myös ostoliikenteen osalta.

Henkilöjunaliikenteen kasvulle keskeistä on hyvä asiakaskokemus, joka syntyy erityisesti nopeasta ja sujuvasta junamatkasta, monipuolisesta vuorotarjonnasta ja aikataulujen yhteensopivuudesta. VR haluaa kaikissa tilanteissa palvella asiakkaitaan mahdollisimman hyvin uusien asiakkaiden houkuttelemiseksi juniin ja sitä kautta raideliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvattamiseksi.

VR:n ydintehtävä on junien ajaminen. Junavuorojen peruminen ei ole kenenkään etu. Jos junavuoro joudutaan perumaan, VR järjestää korvaavan kuljetuksen joko toisella junalla tai linja-autolla. Tässä yhteydessä on syytä huomioida, että merkittävä osa perumisista ei johdu VR:stä. Syy voi olla mm. radassa tai johtua onnettomuudesta tai muusta VR:stä täysin riippumattomasta syystä. Omassa toiminnassaan VR pyrkii kaikin keinoin välttämään junavuorojen perumisen ja muut häiriötilanteet junaliikenteessä − paitsi, että ne heikentävät asiakaskokemusta, ne myös aiheuttavat ylimääräisiä kuluja niin junakaluston, korvaavien kuljetusten, asiakashyvitysten kuin ylimääräisten henkilöstökulujenkin muodossa.

Lue kommentit kokonaisuudessaan täältä 


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu