VR-Yhtymän näkemykset henkilöjunaliikenteen lisäämisestä ja kehittämisestä

LVM on pyytänyt alueilta lausuntoja perustason ostoliikenteen suunnitelmasta. VR on perustason ostoliikennesuunnitelman lisäksi laatinut omat kehitysnäkemyksensä henkilöjunaliikenteen lisäämiseksi niin kauko-, yöjuna- kuin alueellisessa lähiliikenteessäkin.

Esitetyt mahdolliset lisäliikenneskenaariot eivät sisälly perustason ostoliikenteen sopimukseen. Jos liikennettä päätettäisiin laajentaa, tulisi sille osoittaa erillinen lisärahoitus.

Lausunto on luettavissa täältä.

Lisäliikenteen kehitysaihiot ovat luettavissa täältä.


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu