VR-Yhtymän näkemykset henkilöjunaliikenteen lisäämisestä ja kehittämisestä

LVM on pyytänyt alueilta lausuntoja perustason ostoliikenteen suunnitelmasta. VR on perustason ostoliikennesuunnitelman lisäksi laatinut omat kehitysnäkemyksensä henkilöjunaliikenteen lisäämiseksi niin kauko-, yöjuna- kuin alueellisessa lähiliikenteessäkin.

Esitetyt mahdolliset lisäliikenneskenaariot eivät sisälly perustason ostoliikenteen sopimukseen. Jos liikennettä päätettäisiin laajentaa, tulisi sille osoittaa erillinen lisärahoitus.

Lausunto on luettavissa täältä.

Lisäliikenteen kehitysaihiot ovat luettavissa täältä.


VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu Pohjolanliikenne etusivu Avecra etusivu