VR:n hallintoneuvosto: Junien tietoliikenneyhteyksiä edistetään yhteistyössä

VR-Yhtymä Oyj:n hallintoneuvosto JULKILAUSUMA

VR:n kaukoliikenteessä matkustaa yli 15 miljoonaa matkustajaa (2023) ja junien verkkoyhteyksistä on tullut hyvin merkittävä tekijä kestävän vapaa-ajan ja työmatkaliikenteen kannalta. Toimiva nettiyhteys mahdollistaa työnteon ja etäpalaverit myös junamatkojen aikana, laajentaa työssäkäyntialueita sekä lisää ympäristöystävällisen junan käyttöä liikematkoissa. Samalla se entisestään kasvattaa junamatkustuksen viihtyisyyttä mahdollistamalla netin käytön myös vapaa-ajan tarkoituksiin.

Hallitusohjelmassa on todettu, että junien tietoliikenneyhteyksien nopeutta ja toimintavarmuutta edistetään. VR uudistaa parhaillaan juniensa wlan-verkkoa ja uusi, viisi kertaa aiempaa nopeampi junawifi on käytössä kaikissa kaukojunissa kesään mennessä. Uusittu verkko on jo nyt käytössä 60 prosentissa kaukoliikenteen junista, ja VR on saanut hyvää asiakaspalautetta uuden sisäverkon (Uusi VR-wifi) toimivuudesta. VR investoi juniensa sisäverkkoihin yli viisi miljoonaa euroa.

VR:n investoinneilla junakuuluvuushaasteita ei kuitenkaan yksin ratkaista. Suurin tekninen ongelma on se, että Suomen rataverkon varrella on paljon heikon kuuluvuuden alueita, minkä vuoksi signaali ei kulje, eikä netti toimi kaikilla rataosuuksilla. Radanvarsialueille tarvitaan teleoperaattoreiden toimesta lisää verkkoinfraa eli tukiasemia ja tiedonsiirtokapasiteettia.

Junien tietoliikenneyhteyksiä ja matkaviestinverkkoja tulisikin kehittää laajassa yhteistyössä valtion, viranomaisten, teleoperaattorien, kuntien ja VR:n kanssa.

Liikenne- ja viestintäministeriö on päättänyt viime hallituskaudella 4,7 miljoonan euron määrärahasta, joka kohdennettaisiin radanvarsialueiden verkkokapasiteetin lisäämiseen. Määrärahan tavoitteena on tukiasemien määrän lisääminen, jonka myötä voitaisiin rakentaa kymmeniä uusia tukimastoja heikon kuuluvuuden alueiden vähentämiseksi. Aikaikkuna määrärahan käytölle umpeutuu vuoden 2024 aikana.

Valtion rahoituksen lisäksi teleoperaattoreiden tulisi kehittää matkaviestinverkkoja palvelemaan entistä paremmin myös kasvavaa ja kestävää junamatkustamista. Kuntien puolestaan tulisi huolehtia, että rakennuttajat saavat tarvittavat luvat tukiasemien rakentamista varten.

VR:n hallintoneuvosto kannustaa osapuolia jatkamaan tiivistä yhteistyötä radanvarsialueiden verkkoinfran kehittämiseksi ja sitä kautta junien tietoliikenneyhteyksien parantamiseksi.

Hallintoneuvosto
VR Yhtymä Oyj

Lisätietoja medialle: Markku Eestilä, VR-Yhtymä Oyj:n hallintoneuvoston puheenjohtaja, [email protected], p. 09 432 3016


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu