VR:n ja Luonnonsuojeluliiton perinnemaisemahanke Suomen paras

Ympäristöministeriö on valinnut VR:n ja Suomen luonnonsuojeluliiton (SLL) yhteisen perinnemaisemahankkeen Suomen paras maisemahanke -kilpailun voittajaksi. Tuomaristo arvosti erityisesti hankkeen käytännöllisyyttä sekä uusien yhteistyömuotojen luomista. Kiitosta sai myös hankkeen laajuus: sen tuloksia voi nähdä ympäri Suomea. Matkalla maisemaan -perinnemaisemahanke kilpailee voiton myötä Suomen edustajana Euroopan maisemapalkinnosta. VR:n ja SLL:n perinnemaisemahankkeessa on hoidettu perinnemaisemia, radanvarsien uhanalaisten lajien elinympäristöjä sekä muita kulttuurihistoriallisesti arvokkaita ympäristöjä 67 kohteessa ympäri Suomen jo kolmen vuoden ajan. Hankkeessa on saatu aikaan merkittäviä tuloksia. VR:n tuella SLL on voinut tehostaa ja laajentaa perinnemaisemien hoitotyötä merkittävästi, ja hankkeen puitteissa tehdyt hoitotyöt ovat auttaneet useita uhanalaisia lajeja säilyttämään elinpaikkansa. Lisäksi hanke on koonnut yhteen eri toimijoita ja välittänyt tietoa perinnemaisemien hoidon tärkeydestä. Hoitotyöt perinnemaisemahankkeen hoitokohteissa on jo saatu tämän vuoden osalta päätökseen. Keräys perinnemaisemien hyväksi jatkuu kuitenkin vuoden loppuun, kun jokaisesta VR:n verkkokaupan ostoksesta lahjoitetaan 10 senttiä perinnemaisemille. Ympäristöministeriö etsi Suomen parasta maisemahanketta valtakunnallisella, kaikille avoimella kilpailulla. Kilpailulla halutaan nostaa esiin maisemanhoidon suunnannäyttäjiä ja kestävän alueellisen kehityksen esimerkkejä. Kilpailu järjestettiin nyt toista kertaa, ja siihen osallistui 12 ehdotusta. Kunniamaininnan kilpailussa saivat Vuosaaren huipun maisemointi Helsingissä ja Kairalan kyläyhdistyksen maisemahanke Lapissa.

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu