VR:n kaukoliikenne sujui täsmällisesti toukokuussa

Rataverkolla ilmeni toukokuussa tavallista enemmän häiriöitä, jotka vaikuttivat junien kulkuun. Kaukoliikenteen täsmällisyys oli tästä huolimatta hyvällä tasolla.   

VR:n kaukojunista 90,5 prosenttia kulki toukokuussa aikataulussaan. Myöhästymisraja on viisi minuuttia. Vain 2,1 % junavuoroista myöhästyi yli viisitoista minuuttia tai peruttiin.

Lähijunien täsmällisyys oli toukokuussa 93,8 prosenttia. Myöhästymisraja on alle kolme minuuttia lähtö- tai määräasemalla. Junavuoroista 1,3 % oli yli kymmenen minuuttia myöhässä tai peruttu.

Tavaraliikenne kulki toukokuussa erittäin täsmällisesti. Tavarajunista 95,5 prosenttia liikennöi aikataulussaan. Tavarajunien myöhästymisraja on kolmekymmentä minuuttia.

Pääradan lähijunilla haasteita toukokuun puolivälissä        

Pääradan kaupunkiraiteilla siirryttiin 13.5. supistettuun lähijunaliikenteeseen Tikkurilan asetinlaitteen vian vuoksi. Asetinlaite ohjaa rataverkon vaihteita ja opastimia. Kaikki I- ja K-junat peruttiin ja korvattiin kymmenen minuutin välein kulkevilla N-junilla päivän ajan.

Myös N-junan vikaantuminen 15.5. iltapäiväruuhkassa Pukinmäen ja Malmin välille aiheutti myöhästymisiä ja peruutuksia pääradan lähijunille.

Eri puolilla rataverkkoa esiintyi turvalaite- ja sähköratavikoja, jotka aiheuttivat myöhästymisiä kaukoliikenteen junille. Radan kunnosta johtuvat ylimääräiset nopeusrajoitukset haittasivat kaukoliikennettä esimerkiksi Parikkalan ja Joensuun välillä.

Liikenteessä 1 200 matkustajajunaa vuorokaudessa

VR tarjoaa matkustajille noin 300 kaukojunavuoroa vuorokaudessa. Lähijunia kulkee noin 900, joista valtaosa HSL-alueella pääkaupunkiseudulla. VR Transpoint ajaa noin 360 tavarajunaa joka vuorokausi.

VR on vastuussa junien liikennöinnistä ja junakaluston kunnosta. Rataverkosta, sen järjestelmistä ja kunnossapidosta vastaa Liikennevirasto. VR kehittää junaliikenteen täsmällisyyttä yhdessä Liikenneviraston sekä lähijunaliikenteen tilaajan, Helsingin seudun liikenteen kanssa.

VR:n verkkosivujen liikennetiedotteista voi seurata ajankohtaista liikennetilannetta. Junat kartalla -palvelu näyttää reaaliaikaisesti, miten junat kulkevat Suomen kartalla, ja palvelu on saatavilla myös mobiilisovelluksena.


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu