VR:n kaukoliikenteessä tehtiin marraskuussa noin 1,3 miljoonaa matkaa – kasvua 8 prosenttia viime vuoteen verrattuna

Kaukoliikenteessä tehtiin marraskuussa yhteensä noin 1,3 miljoonaa matkaa, 8 prosentin kasvu edelliseen vuoteen johtui erityisesti viikonloppumatkustamisen lisääntymisestä. Tänä vuonna tammi–marraskuussa on tehty 13,9 miljoonaa kaukoliikenteen matkaa, mikä on jo nyt enemmän kuin viime vuonna 2022, jolloin matkoja tehtiin yhteensä 13,2 miljoonaa. Tavaraa kuljetettiin rautateitse marraskuussa noin 2,1 miljoonaa tonnia ja tammi–marraskuussa yhteensä 21,2 miljoonaa tonnia. Tavaraliikenteen määrä laski marraskuussa 18 prosenttia viime vuodesta teollisuuden heikentyneiden suhdanteiden sekä idänliikenteen lakkauttamisen johdosta.

Kaukoliikenteen matkamäärien kasvua selittää viime vuoteen verrattuna eniten vapaa-ajan matkustuksen kasvu erityisesti viikonloppuisin sekä arkipäivien työmatkustuksen kasvu. Erityisen voimakkaasti kasvoi Lapin yöjunaliikenne.

”Matkamäärät ja asiakaskokemus olivat marraskuussa erinomaisella tasolla. Käynnistimme marraskuun lopussa yleisöäänestyksen junien uudesta ulkoasusta ja keräsimme kokoon upeat, yli 20 000 ääntä. Voittajan julkistamme 11. joulukuuta ja uuden näköinen junavaunu pääsee liikenteeseen ensi vuonna. Sitä ennen keskitymme kuitenkin jouluun, joka on yksi junamatkustamisen suosituimmista sesongeista. Olemme lisänneet yhteensä 24 uutta junavuoroa joulun liikenteeseen ja tasapainotamme kasvavaa kysyntää myös esimerkiksi lisäämällä vaunuja suosituimpiin vuoroihin mahdollisuuksien mukaan ”, VR:n toimitusjohtaja Elisa Markula kertoo.

VR Transpointin rautatiekuljetuksissa kuljetusvolyymit olivat marraskuussa 2,1 miljoonaa tonnia. Volyymit laskivat 18 prosenttia viime vuoteen verrattuna idänliikenteen päättymisen ja teollisuuden heikentyneiden suhdanteiden vuoksi. Tänä vuonna tammi-marraskuussa on rautateitse kuljetettu tavaraa 21,2 (27,4) miljoonaa tonnia, mikä on noin 23 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Nopeusrajoitukset heikensivät marraskuun täsmällisyyttä

Kaukoliikenteen täsmällisyys oli marraskuussa 84,5 %. Junien myöhästymiset jakautuivat radasta johtuviin syihin (51 %), muihin syihin (21 %) ja VR:stä aiheutuviin syihin (28 %), jotka liittyvät esimerkiksi kalustoon. Kaukoliikenteen täsmällisyyttä heikensivät erityisesti raiteiden kunnossapitotöistä johtuvat tilapäiset nopeusrajoitukset.

VR:n lähiliikenteessä marraskuun täsmällisyys oli 95,5 %. Myöhästymisen syyt jakautuivat muihin syihin (57 %), radasta johtuviin syihin (28 %) ja VR:stä aiheutuviin syihin (14 %).


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu