VR:n kaukoliikenteessä tehtiin vuonna 2023 historialliset yli 15 miljoonaa matkaa – kasvua 14 prosenttia vuoteen 2022 verrattuna

Kaukoliikenteessä tehtiin vuonna 2023 yli 15 miljoonaa matkaa, mikä on kaikkien aikojen ennätys. 14 prosentin kasvu edelliseen vuoteen johtui arkipäiviin painottuvan liike- ja työmatkustuksen sekä vapaa-ajan matkustamisen suosion kasvusta.

”Junamatkustamisen suosion kasvu näkyy konkreettisesti viime vuoden matkamäärien ennätystuloksessa. Hiilineutraali juna on tulevaisuuden matkustusmuoto ja yhä useampi valitsee sen ympäristösyiden lisäksi myös matkustusmukavuuden takia. Vaikka tämä vuosi onkin alkanut haasteellisesti kovien, koko maan laajuisten pakkasten takia, tavoittelemme myös tänä vuonna ennätyksellisiä matkamääriä sekä erinomaista asiakaskokemusta”, VR:n toimitusjohtaja Elisa Markula sanoo.

Myös vuoden 2023 viimeinen kuukausi sujui kaukoliikenteessä vahvasti. Kaukoliikenteessä tehtiin joulukuussa 2023 noin 1,2 miljoonaa matkaa, mikä on 2 prosenttia enemmän kuin vuoden 2022 joulukuussa. 

Tavaraa kuljetettiin rautateitse joulukuussa noin 2,2 miljoonaa tonnia. Tavaraliikenteen määrä laski joulukuussa 5 prosenttia viime vuodesta. Tavaraa kuljetettiin rautateitse viime vuoden aikana yhteensä 23,4 (29,8) miljoonaa tonnia, mikä on noin 21 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuotena. Tavaraliikenteen määrä laski viime vuodesta teollisuuden heikentyneiden suhdanteiden sekä idänliikenteen lakkauttamisen johdosta.

Kaukoliikenteen junista 86 % kulki aikataulun mukaisesti vuonna 2023

Vuonna 2023 kaukoliikenteen junista 86 % oli täsmällisiä, kun täsmällisyyttä mitataan 5 minuutin tarkkuudella. Liikennöimme päivittäin 200 kaukoliikenteen junaa eli vuoden keskiarvon mukaisesti niistä 172 kulki aikataulun mukaisesti. Vuoden 2023 myöhästymisistä valtaosa eli 48 % johtui Väyläviraston hallinnoimasta radasta johtuvista syistä, kuten tilapäisistä nopeusrajoituksista, 27 % VR:stä johtuvista syitä, kuten kalustovioista ja 25 % muista syistä.

Kaukoliikenteen täsmällisyys oli joulukuussa 76,4 %. Junien myöhästymiset jakautuivat radasta johtuviin syihin (40 %), VR:stä aiheutuviin syihin (34 %) ja muihin syihin (25 %). Kaukoliikenteen täsmällisyyttä heikensivät erityisesti raiteiden kunnossapitotöistä johtuvat tilapäiset nopeusrajoitukset sekä kalustoviat.

VR:n lähiliikenteessä joulukuun täsmällisyys oli 95,1 %. Myöhästymisen syyt jakautuivat muihin syihin (50 %),   radasta johtuviin syihin (25 %) ja VR:stä aiheutuviin syihin (25 %).


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu