VR:n konsernipalveluiden yhteistoimintaneuvottelut päätökseen

VR Groupin konsernipalveluyksiköitä koskeneet yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelut koskivat yhteensä 130 työntekijää pääkonttorissa Helsingissä. Neuvottelujen lopputuloksena 25 työntekijän työsuhde päättyy. Lisäksi tarkennetaan henkilöiden tehtävänkuvia ja vastuita. Alun perin arvioitiin HR-, IT-, talous- sekä ympäristöyksiköiden uudelleen organisoinnin vaikuttavan noin 30 työsuhteeseen.

Tavoitteena on parantaa yhtiön kilpailukykyä yhä kiristyvässä kilpailutilanteessa. Neuvottelujen piirissä ei ollut suoraan VR:n junaliikenteeseen tai palveluihin liittyvää henkilöstöä. VR Groupilla on yhteensä noin 7 500 työntekijää.

5.10. julkaistu tiedote neuvottelujen alkamisesta:
VR Group suunnittelee konsernipalveluidensa tehostamista


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu