VR:n lippujärjestelmässä olleet viat korjattu

VR:n uutta lippujärjestelmää alkuvaiheessa vaivanneet ongelmat on nyt saatu korjattua. Lippujen myynti kaikissa palvelukanavissa toimii. Lippuautomaatteja on alettu ottaa käyttöön vaiheittain. VR otti uuden järjestelmän käyttöön 14.9. Suuren käyttäjämäärän vuoksi järjestelmässä ilmeni hitautta ja jumiutumista. Viat liittyivät liian pieneksi arvioituun kapasiteettitarpeeseen ja järjestelmäympäristön kuorman kestoon. Accenture ja Tieto korjasivat ongelmat yhdessä VR:n kanssa. VR pahoittelee asiakkailleen aiheutuneita haittoja. Ongelmien takana riittämätön järjestelmän kapasiteetti ja kuorman kesto Palvelun ongelmat voi tiivistää kahteen kokonaisuuteen. Alkupäivien suuri kävijämäärä aiheutti järjestelmän hitautta ja jumiutumista 14. ja 15.9. Lisäksi häiriöitä aiheutti riittämätön järjestelmän sisäinen, erityisesti varusohjelmien kuorman kesto ja ympäristön epävakaus. Automaatit otettiin pois käytöstä 19.9. järjestelmän vakauttamiseksi. Ongelmat korjattiin lisäämällä laitekapasiteettia sekä muokkaamalla ja asentamalla muutoksia varusohjelmiin. 20.9. jälkeen järjestelmässä ei ole ollut katkoja. Verkkopalvelulla miljoonakäyttö VR:n hinnoittelu- ja lippu-uudistus on tuonut ennätyksellisen kävijämäärän verkkopalveluihin. Verkkosivuihin kohdistui parhaimmillaan yli 1,2 miljoonaa sivupyyntöä vuorokaudessa. Enimmillään klikkauksia oli 5 000 sekunnissa ja samaan aikaan verkkokaupassa teki hakuja 30 000 käyttäjää. Vaikka uutta palvelua varten oli lisätty kapasiteettia, sekään ei alussa riittänyt, vaan myyntijärjestelmään aiheutui ongelmia. Alkupäivien jälkeen sivulatauksia on ollut keskimäärin 500–800 000 vuorokaudessa. Asiakaspalveluun panoksia – hyvitykset käsittelyssä Tähän mennessä VR on korvannut suurimman osan verkkokaupassa tai lippuautomaateilla asiakkaille sattuneista virheistä. Hyvityskäsittelyä varten on lisätty henkilökuntaa. Palvelu kokonaisuudessaan on sujunut ensimmäisten päivien ruuhkien jälkeen paremmin, mutta yksittäisiä ruuhkahuippuja on esiintynyt edelleen niin asemien lipunmyynnissä kuin VR:n asiakaspalvelukeskuksessakin. VR lisäsi henkilökuntaa vilkkaimmille asemille ja asiakaspalveluun. Junissa voi ostaa junalippuja ilman lisämaksua 14.10. asti. Henkilöstö ansaitsee kiitoksen Koko henkilöstö on tehnyt paljon työtä liikenteen sujumiseksi ja palvelun takaamiseksi. VR valmistautui lipunmyyntiuudistukseen muun muassa valmentamalla henkilöstöä, mutta järjestelmän käyttöönottoon liittyvät ongelmat ovat kuormittaneet etenkin asiakaspalveluhenkilöstöä. Asiakaspalvelutehtäviin on lisätty resursseja jakamaan työmäärää, ja jo aikaisemmin on tehty päätös konduktöörikoulutuksen lisäämiseksi. Uusi lipunmyyntijärjestelmä on suunniteltu helpottamaan asiakaspalvelua. Matkustajien turvallisuudesta ja liikenteen täsmällisyystavoitteista ei ole tingitty lipunmyynnin nopeuttamiseksi. Lippu- ja hinnoittelu-uudistus jatkuu Lippu-uudistus tarjoaa kaikille asiakkaille mahdollisuuden edullisempiin junalippuihin ja kasvattaa näin junamatkustuksen suosiota ja markkinaosuutta. Uusi Ennakkolippu on otettu asiakkaiden keskuudessa hyvin vastaan. Ennakkolippuja on ostettu ensimmäisen kahden viikon aikana huomattavasti enemmän kuin vuoden 2010 aikana tehtyjen tarjouskokeilujen tulosten perusteella odotettiin. Junalippujen kokonaismyynti on kasvanut merkittävästi, noin seitsemän prosenttia, hinnoittelu-uudistuksen aloittamisesta lähtien. Suhteellisesti eniten suosiotaan Ennakkolipun ohella ovat kasvattaneet uusittu joustavampi kausilippu ja autojuna-paketit. Nyt tehtävät uudistukset ovat ensimmäinen askel kohti mallia, jossa yksittäisen junavuoron hinnoitteluun vaikuttaa kysyntä. VR kehittää junien palveluja ja hinnoittelua junamatkailun suosion lisäämiseksi edelleen. Hinnoittelun uudistaminen toteutetaan vaiheittain useiden vuosien aikana.

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu