VR:n muutoksilla valmistellaan junalippujen hintojen laskua

  • VR Groupin toimintoja tehostetaan matkustajaliikenteen kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Junalippujen hintoja lasketaan ja hinnoittelua yksinkertaistetaan ensi vuoden aikana.

  • Matkustajien asioinnin painottuessa sähköisiin kanaviin kehitetään erityisesti digitaalisia palveluja.

  • Kustannusten karsiminen ja toiminnan uudistaminen tuovat muutoksia henkilöstöön ja palveluihin.

  • Selvitykset käydyistä yhteistoimintaneuvotteluista annetaan vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa irtisanomisia toteutuu arviolta yhteensä 157 henkilön verran.

VR tähtää junamatkustuksen kasvuun ja matkustajamäärien lisäämiseen.

– Haluamme tarjota asiakkaillemme edullisia hintoja, ja aiomme laskea junalippujen hintoja pysyvästi ensi vuoden alkupuolella. Jotta voimme tehdä sen kannattavasti, meidän on uudistuttava ja muutettava toimintatapojamme, matkustajaliikennejohtaja Maisa Romanainen toteaa. – Nämä ovat henkilöstölle erittäin raskaita päätöksiä, mutta ne on tehtävä, jotta olemme kilpailukykyisiä.

VR panostaa digitaalisten palveluiden kehittämiseen

Viimeisten kolmen vuoden aikana junamatkustajat ovat muuttaneet junalippujen ostotapojaan merkittävästi. Noin 85 prosenttia lipuista ostetaan tällä hetkellä muualta kuin asemien lipunmyynnistä, pääosin VR:n verkkokaupasta www.vr.fi tai VR Mobiilista. Tästä syystä VR kehittää yhä enemmän digitaalisia palveluita, sillä asiakkaat pitävät etenkin mobiiliasioinnin helppoutta tärkeänä.

VR myy jatkossa lippuja omissa myyntipisteissään Helsingissä, Hyvinkäällä, Jyväskylässä, Järvenpäässä, Lahdessa, Tampereella, Tikkurilassa, Turussa ja Oulussa. Lipputoimistojen henkilöstömääriin ja aukioloaikoihin on tulossa muutoksia 11. tammikuuta alkaen.

Henkilökohtaista palvelua lippuasioissa saa myös R-kioskeilta. VR:n yleisimpiä junalippuja voi ostaa yli 600 R-kioskilta ympäri Suomen. Lippuja saa myös asemien automaateista, matkatoimistoista ja sähköisesti verkkokaupasta www.vr.fi, VR Mobiilista sekä puhelinpalvelusta. Lipunmyynti jatkuu myös junissa.

VR:n oma lipunmyyntipiste päättyy ensi vuoden alkupuolella 13 asemalta. Hämeenlinnan, Joensuun, Karjaan, Kokkolan, Kouvolan, Kuopion, Lappeenrannan, Mikkelin, Pasilan, Riihimäen, Rovaniemen, Seinäjoen ja Vaasan asemien lipunmyyntipisteet suljetaan 10. tammikuuta mennessä. Lisäksi Kemijärven lipunmyyntipiste suljetaan ensi vuoden aikana.

Lipunmyynnin muutokset eivät vaikuta junien liikennöintiin eivätkä asemien odotustilojen aukioloihin.

Junalippujen hintojen lasku edellyttää toiminnan tehostamista

Elokuussa käynnistyi VR:n markkinaehtoisen kaukoliikenteen kilpailukyvyn parantamiseen tähtäävä ohjelma, jonka tavoitteena on 50 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Tulevien palvelumuutosten mahdollistamiseksi sekä hinnoittelun uudistamiseksi VR Group on käynyt matkustajaliikenteen organisaatiota, junakaluston kunnossapitoa sekä junaliikennöintiä koskevat yh-teistoimintaneuvottelut, jotka päättyivät 10. marraskuuta.

Yhteistoimintaneuvottelujen tuloksista kerrotaan vaiheittain, koska liikennerakenteesta ei ole tehty päätöksiä. Siihen ja junakaluston kunnossapitoon liittyvät päätökset annetaan kokonaisuudessaan myöhemmin.

Yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena VR organisoi toimintoja uudelleen ja ottaa käyttöön uusia toimintamalleja. Nyt annettavien päätösten piirissä on ollut noin 400 henkilöä. Työtehtävien vähentämistarve matkustajaliikenteessä ja osassa junaliikennöinnin toimintoja on tässä vaiheessa yhteensä arviolta 157 henkilöä.

VR Group toteuttaa muutoksissa vastuullista henkilöstöpolitiikkaa. Konsernissa on käytössä laajennettu muutosturva, jolla tuetaan henkilöstöä muutoksessa ja varmistetaan yhdenvertainen kohtelu eri yksiköissä ja ammattiryhmissä. Henkilöstön sopeuttamistoimet toteutetaan pääosin ensi vuoden aikana.


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu