VR:n selvitys ratavaurion aiheuttamasta junaliikenteen keskeytyksestä

VR on toimittanut liikenne- ja viestintäministeriölle oman selvityksensä, jossa käydään läpi tilannekuvaa ja VR:n päätösten perusteluja liittyen ratavaurion aiheuttamaan junaliikenteen keskeytykseen 13.2.2024.

Maanantai-iltana 12.2.2024 VR perui turvallisuussyistä kaukoliikenteen junavuorot tiistailta 13.2. ratavaurion junien pyöriin aiheuttamien lovien vuoksi.

Päätöksentekohetkellä ei ollut tietoa siitä, missä ratavaurio sijaitsee, minkä tyyppinen vaurio radassa vahinkoja aiheuttaa ja oliko rata vaurioitunut yhdestä vai useammasta kohdasta. Ei myöskään ollut tietoa siitä, kuinka laajasti ratavaurio oli vahingoittanut junakalustoa ja kuinka suuri osa kalustosta oli liikennekelpoista. 

Junakaluston tarkastuksia ei lakon vuoksi pystytty maanantain aikana käynnistämään riittävällä laajuudella tarkan tilannekuvan saamiseksi, koska junakalustoa sijaitsi eri puolilla Suomea ja tarkastuksia tehtiin kunnossapidon esihenkilövoimin. Liikenneturvallisuuden varmistamiseksi päätettiin, että kaukoliikenteen junakaluston vauriot tarkastetaan ennen kuin liikennöintiä kullakin kalustoyksilöllä voidaan jatkaa. Kalusto päätettiin siirtää VR:n ohjeiden ja EN (Euronorm) standardin mukaisesti varikoille tarkastukseen alennetulla nopeudella ilman matkustajia. 

Päätökset tehtiin päätöksentekohetkellä käytettävissä olevan tiedon, rautatieturvallisuuden johtamisjärjestelmän mukaisen riskienarvioinnin ja Traficomin suosituksen perusteella. Matkustaja- ja liikenneturvallisuuden varmistaminen asetettiin etusijalle. Kaluston tutkimusten edetessä kävi ilmi, että noin 70 % VR:n kaukoliikenteen junista oli ajanut vaurioradalla. Lisäksi vauriokohdan oli ylittänyt noin 30% lähiliikenteen kalustosta.

Tiistaina 13.2. klo 17.30 VR tiedotti asiakkaille ja medialle junaliikenteen käynnistymisestä keskiviikkoaamusta. Liikennettä käynnistettiin sitä mukaa, kun kaluston tarkastukset oli saatu tehtyä ja oltiin varmoja kunkin veturin ja vaunun liikennekelpoisuudesta. Keskiviikkona 14.2. kaukoliikenteestä ajettiin noin 50 %, torstaina 15.2. noin 80 % ja perjantaina 16.2. liikenne oli palautunut lähes normaaliksi.

Ratavaurion juurisyyn selvittäminen on edelleen kesken. 

"Suomen rautatiejärjestelmän turvallisuuden varmistamiseksi VR esittää, että tämä tapahtuma selvitetään perusteellisesti, läpinäkyvästi ja puolueettomasti neutraalin tahon toimesta, jotta vastaavilta tilanteilta voidaan jatkossa välttyä", sanoo VR:n toimitusjohtaja Elisa Markula.

Lue lisää VR:n selvityksestä täältä. 


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu