VR:n täsmällisyystoimet purivat

Junat kulkivat viime vuonna tammi-joulukuussa paremmin aikataulussaan kuin edellisenä vuonna. Täsmällisyys parani myös loppuvuotta kohti tuntuvasti, kun VR teki useita korjaavia toimenpiteitä. Kaukojunista 79,7 prosenttia saapui määräasemalleen viiden minuutin tarkkuudella vuonna 2011. Parannusta edellisvuoteen on lähes neljä prosenttiyksikköä. Pääkaupunkiseudun lähiliikenteen täsmällisyys vuonna 2011 oli 92,1 prosenttia, eli noin neljä prosenttiyksikköä parempi kuin vuotta aiemmin. Lähiliikenteen mittarina on junien täsmällisyys lähtö- ja määräasemalla kolmen minuutin tarkkuudella. Junaliikenteen täsmällisyyttä kaikissa Pohjoismaissa heikensi luminen ja kylmä alkutalvi, joka vaikutti sekä junakalustoon että rataverkkoon. Keväällä routavauriot ja niistä johtuvat nopeusrajoitukset haittasivat junaliikennettä useiden kuukausien ajan. VR teki useita täsmällisyyden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä kesästä 2011 alkaen yhdessä Liikenneviraston ja HSL:n kanssa. Toimista oli apua, ja junaliikenteen täsmällisyys oli loppuvuonna eurooppalaisittain hyvällä tasolla. Joulukuun täsmällisyys hyvä myrskystä huolimatta Joulukuussa kaukojunien täsmällisyys oli 88,3 prosenttia. Yli vartin myöhästyi 2,9 prosenttia kaukojunista. Junaliikenne katkesi tapaninpäivänä useilla rataosilla, kun myrsky vahingoitti rataa ja sen sähkölaitteita. Perutut junat on otettu huomioon täsmällisyysprosentissa. Lähiliikenteen joulukuun täsmällisyys oli 95,9 prosenttia. Vain lähijunien käytössä olevilla kaupunkiradoilla täsmällisyys oli 97,5 prosenttia kolmen minuutin myöhästymisrajalla. Koska joulukuussa lähijunien täsmällisyys oli hyvä, ei uuden käytännön mukainen hyvitysraja ylity. VR maksaa vyöhykealueensa kausilippuasiakkaille hyvitystä, jos lähijunista vähintään kymmenen prosenttia on ollut yli kymmenen minuuttia myöhässä tai peruttu sellaisen kalenterikuukauden aikana, kun asiakkaan kausilippu on ollut voimassa. Tavaraliikenteen täsmällisyys vuonna 2011 oli 87,9 prosenttia, kun myöhästymisraja on 30 minuuttia. Joulukuun täsmällisyys oli 92,1 prosenttia. VR ajaa vuorokaudessa 890 lähiliikenteen ja 310 kaukoliikenteen junaa sekä 500 tavarajunaa. VR-konserni tiedottaa junien täsmällisyydestä kuukausittain. Matkustajaliikenteen asiakkaat voivat seurata ajankohtaista liikennetilannetta VR:n nettisivuilla osoitteessa www.vr.fi ja mobiilisti osoitteessa m.vr.fi. Nettisivuilla on Junat kartalla -palvelu , josta näkee junien kulun Suomen kartalla reaaliaikaisesti. Täsmällisyysprosentit kuukausittain Tiedote VR:n vyöhykeliikenteen uudesta hyvityskäytännöstä Vuoden 2010 täsmällisyystiedote

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu