VR:n täsmällisyystyö toi tulosta - junat paremmin aikataulussaan

Junat kulkivat viime vuonna tammi-joulukuussa paremmin aikataulussaan kuin edellisenä vuonna. Täsmällisyys parani VR:n ja muiden rataverkon toimijoiden korjaavien toimenpiteiden ansiosta. Kaukojunista 86,2 prosenttia saapui määräasemalleen viiden minuutin tarkkuudella vuonna 2012. Parannusta edellisvuoteen on 6,5 prosenttiyksikköä. Pääkaupunkiseudun lähiliikenteen täsmällisyys koheni myös vuonna 2012 ja oli 93,7 prosenttia, eli noin kaksi prosenttiyksikköä parempi kuin vuotta aiemmin. Lähiliikenteen mittarina on junien täsmällisyys lähtö- ja määräasemalla kolmen minuutin tarkkuudella. Junaliikenteen täsmällisyyttä heikensi runsasluminen sekä kylmä alku- ja loppuvuosi, jotka vaikuttivat sekä junakalustoon että rataverkkoon. VR, Liikennevirasto ja HSL tekivät viime vuonna yhdessä paljon junaliikenteen täsmällisyyden parantamiseksi. VR muun muassa tarkasti koko junakaluston talvea varten ja päivitti valmius- ja liikennöintisuunnitelmia. Häiriötilanteiden hoitoa on kehitetty uusilla työkaluilla ja lisäämällä henkilökuntaa. Kaukoliikenteen poikkeustilanteita varten on käytössä kaksi varajunaa Helsingissä ja Tampereella. Lumen ja jään aiheuttamien ongelmien ehkäisemiseksi lähiliikenteen kalustoon käytetään jäänesto- ja sulatuslaitteistoa. Myös lähijunien ovien toimivuutta on parannettu lisäämällä henkilökuntaa jään poistamiseen. VR vastaa junien operoinnista, junakaluston kunnosta sekä tiedottamisesta junissa ja muissa omissa kanavissaan. Rataverkosta ja sen järjestelmistä sekä asiakastiedottamisesta asemilla vastaa Liikennevirasto. Joulukuussa runsas lumentulo ja pakkaset vaikuttivat täsmällisyyteen Joulukuussa kaukojunien täsmällisyys oli 72,8 prosenttia. Yli vartin myöhästyi 9,6 prosenttia kaukojunista. Junien kulkuun vaikutti erityisesti pöllyävä lumi joka vaikeutti vaihteiden ja junakaluston toimintaa. Perutut junat on otettu huomioon täsmällisyysprosentissa. Lähiliikenteen joulukuun täsmällisyys oli 89,1 prosenttia. Vain lähijunien käytössä olevilla kaupunkiradoilla täsmällisyys oli 92,1 prosenttia kolmen minuutin myöhästymisrajalla. Tavaraliikenteen täsmällisyys vuonna 2012 oli 91,6 prosenttia, kun myöhästymisraja on 30 minuuttia. Joulukuun täsmällisyys oli 84,4 prosenttia. VR ajaa vuorokaudessa 890 lähiliikenteen ja 310 kaukoliikenteen junaa sekä 500 tavarajunaa. VR-konserni tiedottaa junien täsmällisyydestä kuukausittain. Uudessa Junablogissa VR:n työntekijät kertovat junaliikenteestä, liikenteen sujuvuudesta ja etenkin siitä, millaiset asiat vaikuttavat liikenteeseen. Blogista voi lukea, millaista työtä VR:llä tehdään ja millaisia eri alojen ammattilaisia on varmistamassa junaliikenteen ja palvelujen toimivuutta. Lue lisää osoitteessa www.junablogi.fi. Junaliikenteen täsmällisyydestä kerrotaan myös osoitteessa www.vrgroup.fi. Matkustajaliikenteen asiakkaat voivat seurata ajankohtaista liikennetilannetta VR:n nettisivuilla osoitteessa www.vr.fi ja mobiilisti osoitteessa m.vr.fi. Nettisivuilla on Junat kartalla -palvelu , josta näkee junien kulun Suomen kartalla reaaliaikaisesti. Palvelu on saatavilla myös älypuhelimiin. Vuoden 2011 täsmällisyystiedote

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu