VR:n tavaraliikenteessä varaudutaan sopeuttamistoimiin metsäteollisuuden heikentyneiden näkymien vuoksi

Metsäteollisuuden nopeasti heikentyneet suhdannenäkymät ja epävarma markkinatilanne vaikuttavat negatiivisesti VR:n tavaraliikenteen volyymeihin. Tilanteen vuoksi VR käynnistää mahdollista töiden sopeuttamistarvetta koskevat muutosneuvottelut.

– VR:n tavaraliikenteen tilanne on jo entuudestaan haastava korkean inflaation sekä idänliikenteen päättymisen vuoksi ja viimeisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen tulos tappiollinen. Joudumme harkitsemaan töiden tilapäistä sopeuttamista tavaraliikenteeseen liittyvissä toiminnoissa, koska edellytyksemme tarjota töitä vähenevät tilapäisesti, sanoo VR:n logistiikkajohtaja Eljas Koistinen.

Sopeuttamistoimia koskevat muutosneuvottelut käynnistyvät 29. toukokuuta. Mahdollisia toimia voisivat olla lomautukset, jotka pyrittäisiin pitämään mahdollisimman lyhytaikaisina, riippuen metsäteollisuuden kuljetusten kysynnän elpymisestä. Lomautustarvetta vähentäisivät esimerkiksi vapaaehtoiset palkattomat vapaat ja perhevapaat, lomien siirto sekä lomarahojen vaihto vapaiksi.

Muutosneuvotteluiden piirissä on logistiikan ja junaliikennöinnin henkilöstö, yhteensä noin 1 900 henkilöä. Mahdolliset sopeutustarpeet tarkentuvat prosessin edetessä ja voivat vaihdella paikkakunnittain, toimipisteittäin ja toiminnoittain. Mahdolliset lomautukset kestäisivät enintään 90 päivää. Lomautukset voitaisiin toteuttaa useissa erissä tämän vuoden loppuun mennessä.


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu