VR:n toiminnan uudistamiseen tähtäävät yt-päätökset valmistuneet

o VR tehostaa toimintojaan ja uusii organisaatiotaan vahvistaakseen matkustajaliikenteen kilpailukykyä ja toteuttaakseen junalippujen hintauudistuksen kannattavasti. Junalippujen hintoja laskettiin alkuvuonna pysyvästi.
o Kaukoliikenteen liikennerakennetta uudistetaan vaiheittain samalla kun liikenne- ja viestintäministeriön ostopalvelu- sekä velvoiteliikenteen muutokset astuvat voimaan.
o Selvitykset viime syyskuussa käynnistyneistä yhteistoimintaneuvotteluista annetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen muutokset kerrottiin marraskuussa.
o VR:n yhteistoimintaneuvottelujen toisen vaiheen päätökset tuovat muutoksia konduktööreille, veturinkuljettajille ja kaluston kunnossapidosta vastaavalle henkilöstölle.


VR:n tavoitteena on vastata yhä paremmin asiakkaiden odotuksiin.

– Asiakkaamme haluavat edullisia hintoja ja yhä monipuolisempia palveluja. Voidaksemme toimia kilpailukykyisesti ja asiakaslähtöisesti meidän on uudistuttava, matkustajaliikennejohtaja Maisa Romanainen toteaa. – Nämä ovat henkilöstön kannalta vaikeita päätöksiä, mutta ne ovat välttämättömiä jotta VR voi jatkossakin tarjota viihtyisiä junamatkoja kilpailukykyisellä hinnalla.

Muutoksia junien ja kaluston kunnossapidon henkilöstölle

VR organisoi toimintoja uudelleen ja ottaa käyttöön uusia toimintamalleja. Yhteistoimintaneuvottelujen toisen vaiheen päätöksenä irtisanotaan yhteensä enintään 214 henkilöä. Irtisanomisten lisäksi toteutetaan työsuhteen ehtojen merkittäviä muutoksia ja määräaikaisia lomautuksia. Kaikkiaan työtehtävien vähennystarve koko yt-menettelyssä oli noin 370 henkilöä, kun alkuperäinen arvio vähennystarpeesta oli 570 henkilöä. Neuvottelut koskivat yhteensä 2800 henkilöä.

Konduktöörien toimipisteverkosto organisoidaan uudelleen, ja osa pisteistä suljetaan kuluvan ja ensi vuoden aikana. Tällä hetkellä toimipisteitä on 15, jatkossa yhdeksän. Osassa jatkavia pisteitä henkilöstön määrä vähenee ja osassa kasvaa.

Myös ratapihalla työskentelevien toimipisteitä lakkautetaan. Tällä hetkellä toimipaikkoja on kymmenen, jatkossa kolme tai neljä.

Veturinkuljettajien työvoimaa sopeutetaan lomautuksilla. Lomautukset alkavat keväällä 2016 ja päättyvät alkuvuodesta 2017. Lomautuksia toteutetaan useilla paikkakunnilla ja niiden kesto on yhdestä kolmeen viikkoa.

Junakaluston ja veturien kunnossapidossa toimintoja tehostetaan ja sopeutetaan organisoimalla toimintoja uudelleen, muuttamalla tehtävänkuvia sekä lakkauttamalla tehtäviä.

VR Group toteuttaa muutoksissa vastuullista henkilöstöpolitiikkaa. Konsernissa on käytössä laajennettu muutosturva, jolla tuetaan henkilöstöä muutoksessa ja varmistetaan yhdenvertainen kohtelu eri yksiköissä ja ammattiryhmissä.


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu