VR:n turvallisuustyö on kehittynyt oikeaan suuntaan: Tapaturmat pudonneet kymmenesosaan 60 vuodessa

VR:n entisen pääjohtajan Harald Roosin nimeä kantava säätiö palkitsee tänään VR-konsernin työturvallisuutta edistäneitä henkilöitä. Palkinnot jaetaan säätiön 60-vuotisjuhlaseminaarissa Helsingin Finlandia-talolla. Samassa yhteydessä julkistetaan Oulun yliopiston kanssa toteutetun, työturvallisuusasenteita mitanneen Asenteet Mallillaan (AseMa) -hankkeen tuloksia.

VR:n työpaikoilla tapahtuvat tapaturmat ovat tippuneet kymmenesosaan 60 vuodessa. Tiukkaa työtä turvallisuuden kehittämiseksi tarvitaan kuitenkin edelleen. Koko konsernin tapaturmataajuus* oli vuonna 2014 18,9.

Turvallisuusasenteen merkitys tunnistetaan

Työturvallisuus on nousemassa yhä tärkeämmäksi kilpailutekijäksi myös rautatieympäristössä. H. Roosin säätiö tilasi vuonna 2014 laajan työturvallisuustutkimuksen Oulun yliopistolta, minkä tarkoituksena oli löytää uusia keinoja etenkin asenteiden johtamiseen ja selvittää niiden yhteyttä turvallisuuskäyttäytymiseen.

Asenteet Mallillaan (AseMa) –tutkimuksen tulokset kertovat, että turvallisuustyö on kehittynyt VR:llä oikeaan suuntaan ja yleinen asenne on turvallisuusmyönteinen. Oikean asenteen merkitys tunnistetaan, mutta se nähdään vielä aika kapeasti henkilökohtaisesta näkökulmasta, ei niinkään työyhteisön tai laajemmin koko yrityksen taloudellisena voimavarana tai kilpailuetuna. Tutkimus nosti esiin myös riskejä, kuten välinpitämättömyys ja kiire, jotka vaikuttavat työn tekemiseen turvallisesti.

Tutkimustulosten perusteella tehdään kehittämissuunnitelma asennejohtamisen ja työturvallisuuskulttuurin kehittämiseksi VR-konsernissa.

Vuosittaisia palkintoja työturvallisuudesta

Kuka tahansa VR:llä työskentelevä voi esittää H. Roosin säätiölle palkittavaa henkilöä tai työporukkaa. Palkitsemisen aiheena voi olla uusi työturvallisuutta edistävä idea tai toimenpide, oma esimerkillinen toiminta tai pitkäaikainen työ turvallisuuden edistämiseksi. Ehdotuksia saatiin tänä vuonna kaikkiaan parikymmentä.

Tuhannen euron yksilöpalkinnot saavat tamperelainen vetopalveluasiantuntija Heikki Hakala ansiokkaasta työstään junaliikenteen turvallisuuden, työmenetelmien, viestinnän ja henkilöstön osaamisen kehittämisessä; työnjohtaja Hannu Niemi systemaattisesta työstään turvallisuuskulttuurin parantamiseksi Turun varikolla, helsinkiläinen konduktööri Janne Jokela aktiivisesta otteestaan ja idearikkaudestaan työturvallisuuden saralla sekä työsuojelupäällikkö Mikko Markkanen, jonka käytännönläheinen työ Pieksämäen konepajalla on kääntänyt tapaturmat ja kustannukset pysyvästi laskuun.

Työporukkana palkitaan VR Transpointin Rauman palveluyksikkö, jossa on määrätietoisella turvallisuustyöllä päästy hyviin tuloksiin, esimerkiksi yli 600 päivään ilman työtapaturmia. Yksikössä työskentelee kaikkiaan 85 VR:läistä. Palkinnon arvo on 3 000 euroa.

Säätiö jakaa juhlavuotenaan tunnustuksia myös merkittävästä elämäntyöstä tai saavutuksista työturvallisuuden parissa. Ne saavat VR:ltä jo eläköityneet työsuojelupäällikkö Taisto Partanen ja junaturvallisuusasiantuntija Rauli Saarinen sekä työterveyshoitaja Anja Järvinen Mehiläinen Oy:stä. Lisäksi elämäntyöstään palkitaan H. Roosin säätiössä eri tehtävissä neljännesvuosisadan toiminut Matti Kuusela.

H. Roosin säätiö edistää turvallisuuskulttuuria

Vuonna 1955 perustettu säätiö on nimetty vuosina 1943–1956 rautatiehallituksen pääjohtajana toimineen Harald Roosin mukaan. Se myöntää avustuksia työtapaturmissa menehtyneiden tai vakavasti loukkaantuneiden VR:läisten perheille toipumisen edistämiseksi. Säätiön toiminnan painopiste on työturvallisuuden parantumisen myötä siirtynyt yhä enemmän ennaltaehkäisevän toimintaan: henkilöstön työturvallisuuden edistämiseen, työskentelyolosuhteiden kehittämiseen ja työtapaturmien vähentämiseen.

* yli 1 sairauspäivän työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohti.


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu