VR:n uuden lähijunakaluston hankinta etenee – kilpailutukseen ilmoittautunut kuusi yritystä

VR:n uuden lähijunakaluston hankinta on edennyt ja seuraavat yritykset ovat jättäneet osallistumishakemuksensa kilpailutukseen: Bombardier Transportation Finland Oy, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A., Hitachi Rail ltd, Siemens Mobility GmbH, Škoda Transtech Oy ja Stadler Rail AG.

Uuden lähijunakaluston hankinta koskee alustavasti 25 SmX-junaa, joilla korvataan vanhat, elinkaarensa päässä olevat 36 kpl Sm2-lähijunaa ja 14 kpl Eil- ja 3 kpl Eilf-lähiliikennevaunua. Uuden lähijunakaluston suunniteltu nopeus on vähintään 160 km/h. Uusien lähijunien hankinta on välttämätön korvausinvestointi, jolla varmistetaan liiketoiminnan jatkuvuus ja kehittyminen.

Hankintaan sisältyvillä optioilla otetaan huomioon myös muu elinkaarensa loppuun 2030-luvulla tuleva kalusto. Uusien junien lisäksi VR investoi Sm2-kaluston elinkaaren jatkoon vuosina 2020–2023. Sm2-lähijunilla ajetaan parhaillaan D-, G- ja M-junia pääkaupunkiseudulla ja Tampereella.

Kyseessä on julkinen kilpailutus, joka on arvoltaan noin 250 miljoonaa euroa. Hankintasopimus on tavoitteena tehdä kesällä 2022 ja ensimmäinen uusi junayksikkö saataisiin liikenteeseen arviolta vuoden 2025 loppuun mennessä. VR kertoi uuden lähijunakaluston hankinnasta ensimmäisen kerran vuonna 2019.

”Modernilla kalustolla on merkittävä vaikutus matkustusmukavuuteen. Lähiliikennekaluston hankinta on merkittävä panostus lähiliikenteen kehittämiseen. Uusi esteetön kalusto mahdollistaa lähijunaliikenteen lisäämisen tulevaisuudessa myös uusille yhteysväleille, mikäli valtio tai kunnat haluavat panostaa uusiin yhteysväleihin. VR:n tavoitteena on tarjota aito vaihtoehto henkilöautolle ja nostaa junan kulkumuoto-osuus jopa 10%:iin kaikesta liikenteestä vuonna 2030”, sanoo VR Groupin toimitusjohtaja Rolf Jansson.

VR:llä on käytössä yhteensä noin 400 vaunua kaukoliikenteessä, sisältäen yöjunakaluston, ja yli 60 kahden vaunun runkoa lähi- ja taajamaliikenteessä. Lisäksi VR:llä on käytössä 17 Pendolino-junaa ja 16 kiskobussia. HSL:n käytössä on 81 Flirt-junaa, ja ne omistaa Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy.


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu