VR:n vammaispalvelut monipuolistuvat – VR:n lähiliikenteeseen uusi ramppipalvelu, kaukoliikenteessä useita parannuksia

​VR parantaa useita vammaismatkustajien palveluja loppuvuonna. VR:n lähiliikenteessä vammaispalveluja täydennetään 11.12. alkaen uudella ramppipalvelulla, jossa junahenkilökunnan voi tilata auttamaan junaan nousussa vain kahden tunnin ennakkoilmoituksella.  Kaukoliikenteessä parannetaan pyörätuolipaikkojen junamerkintöjä ja lyhennetään avustuspalvelun odotusaikaa. Myös avustuspisteen sijoittelua Helsingin asemalla parannetaan​ yhdessä Liikenneviraston kanssa.

Lähiliikenteen uudessa ramppipalvelussa pyörätuoliasiakas voi tilata konduktöörin tai kuljettajan auttamaan asemalaiturilla junaan nousemisessa kaksi tuntia ennen junan lähtöaikaa. Aiemmin tilaus on pitänyt tehdä vähintään 48 tuntia etukäteen. Palvelu tilataan veloituksetta numerosta 0800 166 888 ja aikaisintaan tilauksen voi tehdä 36 tuntia ennen junan lähtöä. Ramppipalvelun tilauksen voi tehdä myös sähköpostitse. 

Palvelu tulee käyttöön niissä junissa, joissa ei ole sähköistä ramppia. Käytännössä tämä koskee VR:n R- ja Z-lähijunia Tampereen ja Lahden suuntaan. Nämä junavuorot operoidaan pääosin matalalattiaisella Sm4-kalustolla ja rampin asentamiseen tarvitaan henkilökunnan apua.

-      Haluamme parantaa meille tärkeiden vammaisasiakkaiden matkustamista ja uutta lisäpalvelua alettiin suunnitella syksyllä yhdessä vammaisjärjestöjen kanssa. Siirryttyämme uuteen asiakaspalvelumalliin, konduktööriä ei ole enää joka junassa. Ramppipalvelulla varmistetaan junahenkilökunnan apu lyhyellä ennakkoilmoituksella ja mahdollistetaan pyörätuolilla matkustaminen ilman pitkää suunnitteluaikaa.  Jatkossakin junahenkilökunta avustaa vammaismatkustajia toki myös ilman ennakkoilmoitusta, kertoo lähiliikennejohtaja Teemu Sipilä.

Lähiliikenteestä suurin osa on HSL-liikennettä, joka ajetaan kokonaisuudessaan esteettömillä Flirt-junilla. VR:n lähiliikenteessä ainoastaan Riihimäki-Lahti väli ajetaan vanhemmalla, korkealattiaisella kalustolla, jossa ei valitettavasti ole pyörätuolilla matkustusmahdollisuutta. Nämä junavuorot on merkitty erikseen aikatauluihin sekä VR Lähijunat -sovellukseen.

Ramppipalvelua testattiin marraskuussa yhteistyössä vammaisjärjestöjen kanssa. Palvelua kokeilleet pyörätuolimatkustajat olivat palveluun tyytyväisiä. Kehitysehdotukseksi nousi palvelun tilaaminen ja vahvistaminen tekstiviestinä, mitä selvitetään parhaillaan.

Kaukoliikenteen palvelu paranee

Kaukoliikenteen asemilla käytössä olevan avustuspalvelun tilausaika lyhenee ja 1.1.2018 alkaen avustuspalvelun voi tilata vähintään 36 tuntia etukäteen.  Aiemmin palvelu piti tilata EU:n rautatievastuuasetuksen mukaisesti vähintään 48 tuntia etukäteen. Myös kaukoliikenteen avustuspalvelu tilataan veloituksetta numerosta 0800 166 888. 

Pyörätuolipaikkojen merkitsemistä IC- junissa parannetaan lattioihin kiinnitettävillä, aiempaa suuremmilla ja selkeämmillä tarroilla. Lisäksi IC-junien oviin tulee uudet tarrat osoittamaan vaunua, jossa pyörätuolipaikat sijaitsevat. Helsingin aseman avustuspisteen sijoittelua parannetaan. Aiemmin avustuspalvelun tilannut asiakas on kohdannut avustajan Elielinaukion puolella sijaitsevalla pisteellä. Uusi piste tulee Helsingin aseman raiteen 11 alkupäähän, katoksen alle. Muutoksen ansiosta piste on helpommin löydettävissä ja suojaa säältä.

Vammaismatkustajien tyytyväisyys ennallaan

VR teetti joka vuotisen asiakastyytyväisyyskyselyn vammaisasiakkaille marraskuussa. Kyselyyn vastasi toista sataa vastaajaa. Tulokset näyttävät, että vammaispalveluihin ollaan yhä varsin tyytyväisiä.

Eniten kritiikkiä keräsi matkatavaroille ja apuvälineille varatut kuljetustilat, jotka koettiin riittämättömiksi. Pyörätuoliasiakkaat myös kokivat junassa liikkumisen hankalaksi. Näkövammaisilla taas oikean vaunun löytyminen tuottaa haastetta. Kuulovammaiset antoivat heikoimmat arviot kuulutuksista ja visuaalisesta informaatiosta.

Parhaimmat arvosanat sai junahenkilökunta henkilökohtaisesta asiakaspalvelusta.  Palvelu koettiin ystävällisenä ja sille oli varattu tarpeeksi aikaan. Kehitysvammaisten kohdalla toivottiin kuitenkin lisää huomiointia asiakaskohtaamisessa.

- Meille on tärkeää varmistaa asiakkaidemme yhdenvertaiset mahdollisuudet matkustaa junalla ja jatkamme tiivistä yhteistyötä vammaisjärjestöjen kanssa palvelujemme kehittämisessä. Nyt kerrotut parannukset ovat konkreettisia esimerkkejä palautteen hyödyntämisestä kehitystyössä. Lisäksi tulemme huomioimaan vammaisasiakkaiden kohtaamisen entistä paremmin osana asiakaspalvelukoulutusta, kertoo palvelukonseptivastaava Pia-Mari Sotavalta.


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu