VR:n vyöhykeliikenteen kausilippuun uusi hyvityskäytäntö

VR ottaa joulukuussa käyttöön uuden hyvityskäytännön VR:n vyöhykealueen kausilippuasiakkaille. Asiakas voi saada hyvitystä, jos hänen kausilippunsa on ollut voimassa sen kalenterikuukauden aikana, jolloin lähijunista vähintään kymmenen prosenttia on ollut yli kymmenen minuuttia myöhässä tai peruttu. Yhden kuukauden hyvitys on 20 prosenttia lähiliikenteen kausilipun hinnasta, enintään 30 päivän ajalta. VR on neuvotellut käytännöstä yhdessä Kuluttajaviraston kanssa. Hyvityskäytäntö koskee 14–365 vuorokauden ajalle ostettuja VR:n vyöhykelippuja. VR:n vyöhykeliikennettä on rataosuuksilla Helsinki–Karjaa, Helsinki–Riihimäki, Helsinki–Lahti ja Riihimäki–Lahti. Hyvitys koskee VR:n lähiliikenteen vyöhykelippuja, ei HSL:n lippuja. VR tiedottaa jokaisen kalenterikuukauden päätyttyä junaliikenteen täsmällisyystiedot kauko- ja lähiliikenteen osalta. Samassa yhteydessä kerrotaan, jos kausilipun ostaneilla on oikeus hakea hyvitystä. Hyvitys maksetaan pääsääntöisesti hyvityssetelillä, jota voi hyödyntää seuraavan kausilipun ostossa. Kaukoliikenteessä on voimassa jo vuonna 2009 voimaan tullut EU:n rautatievastuuasetuksen mukainen hyvityskäytäntö. Sen mukaan asiakas saa 25 prosentin hyvityksen, jos junavuoro on myöhässä vähintään 60 minuuttia. 120 minuutin ja sitä pidemmästä viivästyksestä hyvitys on 50 prosenttia junalipun hinnasta. Lisäksi on voimassa Rautatiekuljetuslain mukainen korvauskäytäntö, jossa asiakkaalle korvataan tapauskohtaisen harkinnan perusteella junavuoron merkittävän myöhästymisen vuoksi aiheutunut vahinko. Kokonaisuutena asiakkaan kuluttajansuoja rautatieliikenteessä Suomessa on hyvällä tasolla.

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu