VR:n ympäristötyölle viisi tiukkaa tavoitetta

Juna on VR Groupin asiakkaiden mielestä jo nyt ympäristöystävällisin kuljetus- ja liikkumismuoto. Konserni haluaa olla joukkoliikenteen ja logistiikan vihrein valinta myös tulevaisuudessa. Siksi VR jatkaa pitkäjänteistä ympäristötyötä ja antaa viisi uutta ympäristölupausta vuosiksi 2013–2020. VR Groupin ympäristötyössä keskeistä on ilmastonmuutoksen hillitseminen energiatehokkuutta parantamalla ja uusiutuvan energian osuutta lisäämällä. Tavoitteena on, että junaliikenteen energiatehokkuus paranee 20 prosenttia. Lisäksi VR haluaa kasvattaa uusiutuvan energian osuutta 60 prosenttiin kaikesta konsernin energiankäytöstä. Koko konsernin energiankulutuksesta noin neljä viidesosaa tulee juna- ja autoliikenteestä. VR Group on suuri energiankuluttaja, joten konsernin ympäristöparannuksilla on merkitystä. – Juna on jo vihrein valinta ja osa ratkaisua ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Ympäristötyön pitää olla jatkuvaa, jotta ympäristöystävällisyys olisi VR Groupin vahvuus myös tulevaisuudessa. Haluamme tarjota asiakkaillemme uudenlaisia ja innovatiivisia ympäristöratkaisuja, VR Groupin toimitusjohtaja Mikael Aro toteaa. Ympäristölupaukset koskevat kaikkia VR Groupin toimintoja, eivät pelkästään junaliikennettä. Uusien lupausten valmisteluun on osallistunut suuri joukko VR:läisiä. Ympäristölupausten perustaksi on laadittu koko konsernin kattava ympäristöohjelma, jota toteuttamalla lupaukset viedään maaliin. VR Groupin uudet ympäristölupaukset ovat: 1. Energiaa säästäen eteenpäin 2. Uusiutuvaa energiaa enemmän 3. Puhtaan maan ja maiseman puolesta 4. Vähemmän kulutusta, enemmän kierrätystä 5. Vihrein valinta Puolet vanhoista lupauksista lunastettiin kokonaan VR aloittaa uuden ympäristölupauskauden hyvältä pohjalta, koska vuosiksi 2007–2012 annettujen 12 ympäristölupauksen puitteissa on tehty monia pieniä ja suuria ympäristötekoja. – Ympäristölupaukset ovat olleet mainio selkäranka VR:n ympäristötyölle. Selkeiden tavoitteiden toteutumista on ollut helppo seurata. Lupauksista ja koko ympäristötyöstä kertominen niin omalle henkilöstölle kuin ulkoisille sidosryhmille on ollut konkreettisempaa, Mikael Aro summaa. Puolessa ympäristölupauksista tavoite saavutettiin 100-prosenttisesti. Suurin yksittäinen onnistuminen on junaliikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 65 prosentilla. Se on seurausta siitä, että koko VR Group on siirtynyt vesivoimalla tuotetun sähkön käyttöön. Lisää ympäristölupauksista on osoitteessa www.vr.fi/ymparisto .

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu