VR:n yrityskauppa Ruotsissa toteutuu – MTRX:stä tulee VR

VR:n yritysosto koskien ruotsalaisen MTRX:n kaukoliikennetoimintaa on saatu päätökseen tänään 30.5.2024. Liikennöinti jatkuu Tukholma-Göteborg välillä ja kaikki MTRX:n noin 130 työntekijää tulevat osaksi VR:n kaukoliikenteen liiketoimintaa.

MTR Nordic:in ruotsalaisen tytäryhtiön MTR Express (Sweden) AB:n (MTRX) markkinaehtoista kaukoliikennetoimintaa koskeva kauppa julkistettiin helmikuussa ja sille on saatu Ruotsin kilpailuviranomaisen hyväksyntä. MTRX:n integraatio osaksi VR:n kaukoliikennetoimintaa käynnistyy välittömästi ja syksyllä Tukholma–Göteborg-väliä liikennöivät VR:n brändi-ilmeen mukaiset junat.

Markkinaehtoisen kaukoliikenteen markkina Ruotsissa on noin tuplasti Suomen kokoinen ja raideliikenteen liikennemuoto-osuus kaikesta matkustajaliikenteestä jopa kaksinkertainen Suomeen verrattuna. Uskon, että tämä yritysosto mahdollistaa meille kannattavan kasvun kilpaillulla markkinalla, jossa asiakaskokemus on kilpailuetu. MTRX on palkittu ruotsalaisessa laatuindeksissä parhaasta asiakaskokemuksesta jo kahdeksan vuoden ajan, ja yhtiö on saanut tunnustusta myös innovatiivisuudestaan – haluamme jatkaa tätä hienoa kehitystä. VR tuo mukanaan vahvan toimialaosaamisensa ja kokemuksensa – yhdessä pääsemme kehittämään moderneja digitaalisia asiakaspalvelukanavia ja ravintolakonsepteja Ruotsin markkinalle. Toivotan MTRX:n henkilöstön tervetulleeksi VR:ään luomaan yhdessä entistä parempia palveluja ja matkustuselämyksiä pohjoismaalaisille junamatkustajille,” sanoo VR:n toimitusjohtaja Elisa Markula.

VR tähtää yrityskaupalla strategiansa mukaiseen kannattavaan kasvuun ja valmistautuu kiristyvään raideliikennekilpailuun Suomessa hakemalla kokemusta Ruotsin kilpaillulta kaukoliikennemarkkinalta. Yrityskaupan uskotaan vahvistavan myös VR:n ostoliikennetoiminnan kilpailukykyä Ruotsissa sekä näkyvän myös suomalaisille matkustajille parempina palveluina ja entistä laadukkaampana joukkoliikenteenä.

MTRX on toiminut Tukholman ja Göteborgin välillä markkinaehtoisessa open access-kaukoliikenteessä vuodesta 2015 alkaen. Yhtiö operoi kuudella Stadler FLIRT -junalla 126 vuoroa viikossa, mikä vastaa yli kolmannesta kaikista junavuoroista reitillä. MTRX:n liikevaihto vuonna 2022 oli noin 350 MSEK.


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu