asiakkaita junassa

Vuonna 2022 tehtiin 13,2 miljoonaa kaukoliikenteen junamatkaa ja tavaraa kuljetettiin rautateitse 29,7 miljoonaa tonnia

Yhteensä viime vuonna tehtiin 13,2 miljoonaa kotimaan kaukoliikenteen junamatkaa, mikä on noin 58 % enemmän kuin vuonna 2021 ja noin 8 % vähemmän kuin vuonna 2019. Tavaraa kuljetettiin rautateitse 29,7 miljoonaa tonnia.

Joulukuussa kotimaan kaukoliikenteessä tehtiin yhteensä 1 211 000 matkaa, mikä on 33 % enemmän kuin vuoden 2021 joulukuussa ja noin 4 % enemmän kuin vuonna 2019. Koko vuonna matkamäärät kotimaan kaukoliikenteessä nousivat noin 58 % edellisvuoteen verrattuna.

”Joulusesongin matkustus oli vilkasta ja ylitti hienosti jopa aiemman huippuvuoden 2019 tason. Loma- ja vapaa-ajanmatkustuksen vilkastuminen näkyy positiivisesti koko vuoden luvuissa, minkä kruunaa heinäkuussa tehty kaikkien aikojen kuukausikohtainen matkamääräennätys 1,4 miljoonaa matkaa. Koko vuoden luvuissa emme kuitenkaan vielä yltäneet pandemiaa edeltävälle tasolle matkamäärissä, missä näkyy erityisesti työ- ja liikematkustuksen asettuminen aiempaa alhaisemmalle tasolle”, VR:n toimitusjohtaja Elisa Markula sanoo.

Vuonna 2022 kuljetettiin rautateitse tavaraa 29,7 (37,4) miljoonaa tonnia, joka on 20 % vähemmän vuoteen 2021 verrattuna. Kotimaan rautatiekuljetusten volyymit laskivat 1 % ja kansainvälinen liikenne vähentyi 55 % edellisvuoteen verrattuna.

”Takanamme on hyvin poikkeuksellinen vuosi. Idän tavaraliikenteemme on päättynyt ja kuljetusmäärien vähentymistä on pystytty osin paikkaamaan lisääntyneillä kotimaan kuljetuksilla. Etenkin raakapuukuljetuksissa on ollut erinomaista positiivista virettä, ja syksyn aikana olemme kuljettaneet raakapuuta kotimaassa ennätysmääriä”, Markula lisää.

Joulukuussa rautatiekuljetusten volyymit laskivat 30 % edellisvuoteen verrattuna ja olivat 2,3 (3,3) miljoonaa tonnia.

Talvi näkyi joulukuun täsmällisyydessä – lumisade aiheutti haasteita sekä kalustolle että ratainfralle

Kaukoliikenteen joulukuun täsmällisyys oli 74,3 %. Ensisijaiset myöhästymiskirjautumiset jakautuivat radasta johtuviin syihin (36 %), muihin syihin (35 %) ja VR-syihin (29 %).

VR:n lähiliikenteessä joulukuun täsmällisyys oli 90,0 %. Myöhästymisen syyt jakautuivat muihin syihin (61 %), radasta johtuviin syihin (25 %) ja VR-syihin (14 %).

HSL:n lähiliikenteen junat olivat joulukuussa keskimäärin 71 sekuntia myöhässä aikataulusta. Myöhästymisen syyt jakautuvat muihin syihin (68 %), radasta johtuviin syihin (25 %) ja VR-syihin
(7 %).

”Ratavikojen aiheuttamat myöhästymiset kaukoliikenteessä ovat vuosi vuodelta kasvussa johtuen rataverkon heikosta kunnosta, johon kohdistuu paljon korjausvelkaa. Tämä saattaa vaikuttaa myös junan suosioon liikkumismuotona ja asiaan olisikin saatava pikainen parannus, jotta voimme rakentaa yhä parempaa asiakaskokemusta raiteilla myös tulevaisuudessa”, Markula huomauttaa.


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu